HUAWEI Y7 Prime 2018، یک گوشی منحصربهفرد باتجربهای متفاوت

شنبه 28 آوریل 2018 در 16:08


آیا تابهحال در فکر داشتن گوشی هوشمندی اقتصادی اما باتجربه عملکرد بسیار خوب بودهاید؟ به شکلی که بتوانید در بهترین حالت از انواع بازی و فعالیتهای روزمره بهرهمند شوید.
یک تجربه روان نرمافزاری به سختافزار مناسب دستگاه ارتباط مستقیم دارد از این رو پردازنده قدرتمند، کلید تجربهای چشمگیردر گوشی های هوشمند است.از سوی دیگر حافظهRAM و داخلی بیشتر، سرعت دستگاه را تحتالشعاع قرار میدهد. به علاوه نرمافزاری کاملاً بهینهشده بر روی سختافزار گوشی بهتر مدیریت خواهد شد درنتیجه از عوامل بسیار مهم برای کسب تجربه مناسب کاربری به شمار میآید.
با توجه به رقابت شدید در بازار گوشی های هوشمند، هم اکنون تعداد زیادی از تلفنهای همراه دارای پردازندههای هشت هستهای هستند اما همه پردازندهها به آن خوبی که شما انتظار دارید نیستند. در بخش حافظه هم بهعنوان مثال درزمینهٔ حافظه، حافظه ۳ گیگابایت رم بهعلاوه ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی روی اکثر گوشی های میان رده دیده می شود. نرمافزار نقش بسیار مهمی را در طول زمان ایفا میکند. بهعنوانمثال، سامسونگ J7 2017 در اندروید ۷٫۰ عرضهشده درحالیکه OPPO A83 در اندروید ۷٫۱ اجرا میشود. این موارد در بعضی از شرکتها بهمراتب بدتر میشود. بهصورت کلی چه نرمافزار و چه سختافزار برای تجربه بهتر کاربر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
Huawei در حال تغییر این روش است. این شرکت یکی از بازیکنان پیشرو در گوشیهای هوشمند به شمار میآید و موفقیت بزرگی به لطف بخش تحقیق و توسعه در بخشهای بالا رده بازار دارد. گوشیهای متوسط و پایین رده آن از تجربه دستگاههای پرچمدار استفاده کردهاند. HUAWEI Y7 Prime 2018 از یک پردازنده هشت هستهای و رم ۳ گیگابایتی همراه با ۳۲ گیگابایتی حافظه داخلی قدرت گرفته است. همچنین رابط کاربری EMUI 8.0 بر پایه اندروید ۸٫۰ قدمی دیگر برای افزایش بهرهوری در دستگاه بوده که نقش مستقیمی در افزایش کارایی دستگاه داشته است.

چیپست قویتر و حافظه بزرگتر، عملکرد بهتر
برنامهها بهطور مداوم در حال تحول هستند و عملکرد آنها امروزه پیچیدهتر شده است. رقابت شدید سختافزار در اندروید، این سیستمعامل را به سطحی جدید رسانده است. پردازندههای هشت هستهای و استفاده از حافظههای بیشتر در تجربه کاربری مؤثر خواهد بود.
HUAWEI Y7 2018 با چیپ ست هشت هستهای MSM8937 قدرت خود را تأمین کرده است. این تراشه ضمن افزایش کارایی، مصرف انرژی کمتری را دارد. این گوشی از ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهرهمند شده که برای تجربههایی ازجمله پخش موسیقی، فیلم،مرور اینترنت و بازی کاملاً مناسب است.

آخرین نسخه سیستم عامل اندروید
گوگل معمولاً آخرین سیستمعامل اندروید خود را با غذا مرتبط میکند. تقریباً تمام سیستمهای اندروید چیزی خوشمزهای را نشان میدهند. Huawei اندروید ۸٫۰ را برای دستگاههای تازهنفس خود بهینه کرده. تازهوارد HUAWEI Y7 2018 از این رویه پیروی و با استفاده از نسخهای بهروز برای دستگاه قدم بعدی برای افزایش تجربه بهتر کاربر است.
این نسخه از اندروید عمر باتری بیشتری دارد و به کمک آن میتوان اپلیکیشنهای پسزمینه را بهتر مدیریت کرد در نتیجه شاهد عملکرد روان دستگاه هستیم.

EMUI 8.0 بهینهشده، تجربه روانتر
بهجز سختافزار قوی و نسخه جدید سیستمعامل، عنصر کلیدی دیگر برای تجربه روان نقش داشتهاند. این بستگی به تحقیق و توسعه سازنده گوشی دارد. بهعنوان یک بازیکن کلیدی در تلفنهای هوشمند اندروید، Huawei روش خوبی برای بهبود سیستمهای اندروید در پیشگرفته است. بهعنوان یک نتیجه، HUAWEI Mate 9 حتی پس از ۱۸ ماه هنوز هم عملکرد خوبی را به کاربر تحویل میدهند.
EMUI 8.0 Huawei مبتنی بر Android 8.0 است اما پس از سفارشیسازی عمیق، عملکردی بهتر دارد. یک پارچه سازی سختافزار با نرمافزار و استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین، دستگاه را به یک رده بالاتر برده و ازنظر عملکرد شاهد تفاوتهای زیادی میان این دستگاه و همردههایش در بازار هستیم.
با EMUI 8.0 در HUAWEI Y7 2018 کاربران تجربهای بسیار بهتر و روانتر را در دستگاههای اقتصادی لمس میکنند. برخلاف سایر سازندگان گوشی، Huawei در حال ارائه گوشیهای پیشرفتهتر با سختافزاری بهروز و نرمافزاری بهینه است تا مخاطب بیشتری را کسب کنند و عملکرد دستگاه در طولانیمدت برای کاربر کاهش پیدا نکند. در تمامی زمینههای مولتیمدیا، هر آنچه لازم است، کسب خواهید کرد.