گزارشی از عملکرد بانک ایران زمین در سال 95 بر اساس صورتهای مالی

جمعه 23 مارس 2018 در 13:02


بانک ایران زمین در سال ۹۵ ، زیان میلیارد تومانی خود را سبک کرده و این رقم را به ۶ میلیارد تومان رسانده و با این اقدام توانست در آستانه خروج از زیان خالص و عملکردی قرار بگیرد.

سپرده جمع آوری شده بانک ایران زمین در سال ۹۵ بالغ بر ۱۵۲ هزار و ۳۱۴ میلیارد ریال بوده و نسبت به سال ۹۴ که توانسته بود حدود ۱۰۸ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال سپرده جمع کند بالغ بر ۴۰ درصد رشد را تجربه کرده است .

بر اساس این میزان سپرده بانک ایران زمین ۱۷ هزار میلیارد ریال سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کرده تا تمامی سپرده های مردم نزد این بانک ، توسط بانک مرکزی تضمین شده باشد
بر اساس این گزارش ، در سال ۹۵ بدهی بانک ایران زمین به بانک مرکزی همانند سال ۹۴ صفر بوده و بدهی به سایر بانکها نیز با کاهش ۹۱ درصدی از مبلغ ۴هزار و ۵۰۸ میلیارد ریالی به۹ رقم ۴۱۱ میلیارد ریال رسید.

بانک ایران زمین در سال ۹۵ اعلام کرده است که برای هر سهم ۱۵ ریال زیان ساخته است . اما این مساله زمانی دارای اهمیت است که بدانیم زیان سال ۹۴ این بانک برای هر سهم معادل ۴۴۳ ریال بوده و این شرکت از این زیان ۳ رقمی ، در آستانه خروج از زیان دهی قرار گرفته است .
بر این اساس در سال ۹۴ این بانک مبلغ یک هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال زیان خالص ساخته بود که در سال ۹۵ این زیان را به ۶۱ میلیارد ریال رساند .

جمع درآمدهای مشاع بانک در سال ۹۵ حدود ۲۴ هزار و ۷۴۷ میلیاردرریال و جمع درآمدهای غیرمشاع بانک نیز سه هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۴ بالغ بر ۱۸۵۹ درصد رشد داشته است ؛ هرچند در مجموع درآمد بانک کاهش ۳۶ درصدی داشته است .

تسهیلات پرداختی بانک در سال ۹۵ بیش از ۲۲ هزار و میلیارد ریال برآورد شده که از این محل حدود ۶هزار میلیارد ریال عایدی نصیب بانک شده است . سرمایه گذاری بانک نیز در سهام و اوراق بهادار حدود ۲ هزار و ۷۹۹ میلیارد رریال محاسبه شده است .

در نهایت اینکه موجودی نقد بانک در پایان دوره سال ۹۵ معادل یک هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۹۴ بیش از ۷۵ درصد رشد داشته است .