همراهی حداکثری بانک توسعه تعاون جهت بازگشت واحد های تولیدی تملیک شده

سه‌شنبه 15 مارس 2022 در 17:58


بانک توسعه تعاون در راستای حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ، واحدهای تولیدی تملیک شده را به صاحبان آنها بازگرداند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: با شروع فعالیت دولت سیزدهم و تاکید رئیس جمهور بر حمایت حداکثری از تولید و همراهی با تولید کنندگان ۸ واحد تولیدی که به تملک بانک درآمده بود در قالب اقاله و فروش به متقاضیان جهت احیای امر تولید واگذار شده است.
حجت اله مهدیان افزود:راهبرد ما در بانک توسعه تعاون همراهی و حمایت حداکثری از تولید است به همین دلیل تلاش می کنیم تا کمترین میزان تملیک صورت گیرد.
وی افزود: واگذاری اموال مازاد و تملیکی در قالب فروش برای بازگشت منابع حاصله به چرخه نقدینگی بانک و عدم تمرکز بانک بر بنگاه داری از جمله برنامه های اصلی بانک توسعه تعاون به شمار می آید.
مهدیان تاکید کرد:درراستای اجرای قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، تکالیف مجمع عمومی بانک و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری اموال تملیکی و مازاد از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون،بانک توسعه تعاون موفق به واگذاری ۶۴۸ فقره ازاموال مازاد و تملیکی به ارزش ۱۱۵۶ میلیارد ریال شده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بیان کرد: میزان اموال تملیکی بانک از حدود ۸۰۴ فقره اموال به ارزش ۱۶۴۱ میلیارد ریال طی سنوات گذشته به ۱۵۶ فقره به ارزش ۴۸۵ میلیارد ریال در انتهای بهمن ماه سال جاری کاهش پیدا کرده است.
مهدیان گفت:همچنین در راستای تحقق اهداف دولت سیزدهم از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۹ فقره از وثائق تملیکی بانک به ارزش خالص۲۷۰ میلیارد ریال (معادل ۱۷۱ میلیارد ریال ارزش دفتری) به صورت قطعی واگذار شده است و ۶۸ فقره از اموال به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال به رغم برگزاری مزایده ثبتی قبل از طی فرآیند تملیک پس از دریافت مطالبات بانک فک رهن شده است.