مهندس فلاح‌فر عضو هیأت‌مدیره خبرداد: مشارکت پست‌بانک‌ایران در تأمین مالی پروژه منطقه‌ای تصفیه‌خانه آتیه گیلاب به ارزش 28 میلیون یورو

شنبه 29 دسامبر 2018 در 15:41


احتشام فلاح‌فر عضو هیأت مدیره پست‌بانک‌ایران گفت: این بانک درراستای ایفای مسئولیت اجتماعی و کمک به توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور در تأمین مالی طرح تصفیه‌خانه آتیه گیلاب استان گیلان به ارزش ۲۸ میلیون یورو مشارکت نموده است.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی در بازدید از طرح مذکور ضمن اعلام آمادگی مشارکت این بانک در طرح‌های زیربنائی کشور بعنوان بانک عامل صندوق توسعه ملی و حامی مالی طرح‌های دارای توحیه اقتصادی در بخش‌های تعیین‌شده گفت: براساس توافقات حاصله مقرر است که حدود ۶۹ درصد از هزینه‌های مالی ارزی پروژه مذکور توسط پست بانک تأمین گردد و ۳۱ درصد نیز سهم آورده شرکت می‌باشد که تاکنون ۷/۷ میلیون یورو از آن به طرح مذکور تخصیص و پرداخت شده است.
فلاح‌فر تصریح کرد: حدود ۲۰ میلیون یورو نیز طی مراحل تعیین شده و براساس پیشرفت پروژه تأمین می‌شود که خوشبختانه روند انجام آن به خوبی صورت می‌پذیرد.
عضو هیأت مدیره افزود: پست بانک آمادگی کامل برای مشارکت در تأمین مالی طرح‌های زیرساختی کشور را درراستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود دارد و تلاش می‌کند در این خصوص گام‌های مؤثری بردارد.
همچنین در این بازدید سیدمحسن حسینی سالکده مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان گیلان گفت: پروژه منطقه‌ای تصفیه‌خانه آتیه گیلاب جزو بزرگترین طرح‌های زیرساختی استان است و حدود ۷۵ درصد آب آشامیدنی استان را تأمین می‌نماید.
محمدزمان فداکار مدیرشعب پست بانک استان گیلان نیز در این بازدید، گزارشی از اقدامات انجام شده اشتغال‌زائی درسطح استان را ارائه کرد.