مشارکت خانواده بانک اقتصادنوين در پويش اهداي خون

یکشنبه 22 جولای 2018 در 16:42


مشارکت خانواده بانک اقتصادنوین در پویش اهدای خوندر راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، نوع دوستی و کمک به هموطنان نیازمند، کارکنان بانک اقتصادنوین خون اهدا کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، همزمان با نزدیک شدن به هفته اهدای خون، پایگاه سیار انتقال خون در ساختمان مرکزی این بانک مستقر شد و کارکنان ادارات مرکزی و شعب تهران این بانک همانند سال‌های گذشته با هدف نهادینه سازی فرهنگ اهدای خون و کمک به تامین سلامت عمومی و با شعار “با اهدای خون، زندگی سالم را به اشتراک بگذاریم” به این امر انسان دوستانه اقدام کردند.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین در حاشیه این برنامه، اهدای خون به همنوعان را یکی از تعهدات اجتماعی بانک عنوان کرد و افزود نیاز به خون یک نیاز همیشگی در جوامع است و به همین دلیل این برنامه همه ساله در بانک اقتصادنوین اجرا می شود تا زمینه اهدای خون آگاهانه، مسئولانه و داوطلبانه برای همکاران بانک فراهم گردد.
علیرضا بلگوری با تاکید بر نقش موثر بانک اقتصادنوین در بازار پولی و مالی کشور، به نقش پررنگ این بانک در سایر عرصه‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در بانک اقتصانوین هم عرض با عمل به مسئولیت‌های حرفه‌ای و تخصصی بانک است و همواره از سوی سهامداران، مشتریان و همکاران مورد استقبال قرار گرفته است.