طرح مدارس دوستدار شهر در شمال تهران آغاز شد

شنبه 25 ژانویه 2020 در 18:20


طرح مدارس دوستدار شهر در چهار محور اصلی و با هدف اجرای برنامه های فرهنگی – آموزشی کار خود را در شمال تهران آغاز کرد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک کاظم داودی رییس اداره آموزش های شهروندی شهرداری این منطقه با بیان خبر فوق اظهار داشت : طرح مدارس دوستدار شهر در دو بخش مدارس تحت پوشش با عنوان شهردار مدرسه و مدارس همیار شهر و با هدف اجرای برنامه های آموزشی _ فرهنگی هدفمند برای دانش آموزان مدارس مشمول طرح آغاز شد.

وی ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان در حوز های ترافیک ، بحران ، پسماند و محیط زیست و ارتقاء گردشگری شهری را از جمله برنامه های آموزشی دانست که از دی ماه سال جاری با همکاری نواحی ده گانه در مدارس منتخب شروع به کار کرده است .

داودی افزود : جامعه هدف این طرح کلیه دانش آموزان تحت پوشش شهردار مدرسه شامل دوره اول متوسطه و مدارس زیر پوشش طرح همیار شهر (دوره دوم ابتدایی) شامل مقطع چهارم ، پنجم و شش ابتدایی است .
این مقام مسئول تصریح کرد : این طرح در چهار محور اصلی حقوق و تکالیف شهروندی ، ایمنی و مدیریت بحران ، محیط زیست و پسماند و ترافیک و آلودگی هوا و در دو دسته کلی فعالیت های عمومی وانتخابی تعریف شده است .