ضرورت برگزاری نشست تخصصی توسعه روابط فرهنگی ایران و روسیه

دوشنبه 31 ژانویه 2022 در 09:23


کارکردهای انجمن دوستی در ارتقاء دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت از؛ گسترش دوستی در سطح بین‌المللی، تصویرسازی ملی و برندسازی ملت ایران، همسوسازی جامعه هدف با برنامه و ایده‌های فرهنگی و سیاسی ایران، مدیریت افکار عمومی بین‌المللی، نمایش مطلوب میراث فرهنگی ایران و کمک‌رسانی به اهداف سیاسی ایران، همگرایی سیاسی و فرهنگی در جهان اسلام، انتقال اندیشه‌ها و پیام‌های سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتبار و اعتمادسازی، کاهش دادن سطح تعارضات در تعاملات بین‌المللی و غیره می‌باشد.

 

در خصوص هر کدام از کارکردهای فوق باید اشاره کرد که رصد و پایش فعالیت‌های انجمن‌های دوستی نشان می‌دهد که اهمیت دادن به انجمن‌های دوستی می‌تواند نقش مهمی در سیاست خارجی ایران و فعال‌سازی دیپلماسی عمومی ایران در سطح منطقه و جهانی داشته باشد. بدین منظور انجمن دوستی ایران و روسیه جهت نیل به اهداف فوق‌الذکر برنامه‌ها، میزگردها و نشست‌های تخصصی و نمایشگاه‌های فرهنگی و علمی را برنامه‌ریزی کرده است.

برگزاری نشست‌هایی جهت آشنایی با فرهنگ مردم روسیه در حوزه‌ها و سطوح مختلف زندگی، برگزاری نمایشگاه‌ها فرهنگی و علمی جهت معرفی و نمایش مطلوب میراث فرهنگی ایران از جمله فعالیت‌های انجمن دوستی ایران و روسیه جهت نیل به اهداف دیپلماسی فرهنگی است.داشتن روابط در هر سطحی و در هر حوزه‌ای نیازمند آگاهی و شناخت فرهنگ آن کشور در همان حوزه است، در صورت داشتن چنین شناختی، روابط دو جانبه موفقیت‌آمیز خواهد بود. برقراری روابط موفق با کشور روسیه در حوزه های مختلف یکی از ضروریات است ولی مقدمه چنین امری، در گام اول شناخت کافی  از فرهنگ روسیه در هر کدام از حوزه ها می باشد. روابط دو یا چندجانبه فرهنگی منجر به گسترش اعتبار بین‌المللی ایران و کاهش تأثیرات ایران هراسی توسط آمریکا و متحدانش می‌گردد و بسترهای روابط دوجانبه بیشتر را فراهم می‌کند.

خبرنگار : سمانه محجوبی