صنعت تولید مواد موثره کاملاً قائم برعلم شیمی و مهندسی شیمی است

پنج‌شنبه 9 سپتامبر 2021 در 21:05


دکتر خشایار کریمیان گفت: صحبت های دکتر محمدی به دو دلیل کاملاً نادرست است: اول اینکه ایشان تخصص لازم را در صنعت تولید مواد موثره ندارد زیرا رشته ایشان داروسازی است و صنعت مواد موثره تماماً قائم بر علم شیمی و‌مهندسی شیمی است.

به گزارش خبرنگار فارمانیوز، دکتر خشایار کریمیان گفت: صحبت های دکتر محمدی به دو دلیل کاملاً نادرست است:

اول اینکه ایشان تخصص لازم را در صنعت تولید مواد موثره ندارد زیرا رشته ایشان داروسازی است و صنعت مواد موثره تماماً قائم بر علم شیمی و‌مهندسی شیمی است.

دوما مشخص نیست که افرادی که اطلاعات مخدوش را در اختیار ایشان گذاشته اند از چه درجه ای از تخصص ‌معلومات یا تجربه در این رشته از صنعت برخوردار می باشند.

در خاتمه و باعنایت به موارد یاد شده این سندیکا آمادگی خود را برای اصلاح اطلاعات مخدوش مطرح شده توسط آقای دکتر حیدر محمدی در یک جلسه بررسی اطلاعات با حضور ایشان، افرادی که اطلاعات مخدوش را به ایشان منتقل نموده اند و اشخاص جدیدالورود سازمان غذا و دارو اعلام می دارد.