شاهنامه امین... دانشنامه ایران

چهارشنبه 1 دسامبر 2021 در 19:49


پروفسور دکتر سید حسن امین، نویسنده، فیلسوف، حقوقدان و ایران شناس، متولد ۱۳۲۷ شهرستان سبزوار، جامعیتی در علوم انسانی و اجتماعی دارد که یادآور استادان بزرگ نسل‌های پیشین و فیلسوفان قدیم است. پروفسور داریوش فرهود (پدر علم ژنتیک ایران) در کتاب ایرانیان جهانی، پروفسور امین را به عنوان یکی از چهره های نامدار علمی، فرهنگی و اجتماعی ایران در سطح جهان در غرب و شرق، در کنار پروفسور سمیعی و پروفسور حسابی معرفی کرده است. پروفسور حسین باهر در کتاب از قم تا رم امین را یکی از چهل شخصیت های برتر جهان در عداد مهاتما گاندی، مهاتیر محمد، نلسون ماندلا، پروفسور حسابی و مهندس بازرگان معرفی کرده است. استاد عزت اله فولادوند در کتاب نقش فرهنگ جهان گرای ایران او را یکی از چهره های فرهنگ ساز ایران پس از مشروطیت برشمرده است. استاد دکتر هوشمند وزیری مجسمه او، استاد ماهرخ وحیدنیا تصویر (به سبک پرداز) او و استاد محمد تیتکانلو، داگر تو تیپ او، حمیدرضا محسنی، محمود رضاخانی، امید منوچهریان، آزاده آبتین و … فیلم مستند او را ساخته اند. استاد عبدالرفیع حقیقت، زادروز پروفسور امین را به عنوان یک واقعه فرهنگی در تاریخ ایران در کتاب وقایع فرهنگی ایران از قرن نخست هجری تا امروز برشمرده است و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال شمار مفاخر هفتم آذر (زادروز او را) به نام وی ثبت کرده است. پروفسور امین هفتاد عنوان کتاب به فارسی و انگلیسی تألیف و تصنیف کرده است که از مهم ترین آنها شاهنامه امین: دانشنامه ایران در هفت مجلد است وی همچنین دایره المعارف نگار و سرپرست علمی دایره المعارف ایران شناسی و مدیر مجله حافظ و رییس انجمن ادبی ایران و پایه گذار زنجیره هم اندیشان ملی ایران است.
پروفسور امین در مصاحبه با بهنام سعادتیان در این خصوص عنوان کرد: شاهنامه پروفسور سید حسن امین متمم و مکمل شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است و از جهات مختلف، شاهنامه فردوسی را تکمیل و ترمیم میکند. وی افزود خلاصه تمام شاهنامه را به زبان معیار فارسی امروز مجدد به نظم در می‌آورد و اطلاعات محتوایی شاهنامه را روز آمد میکند. یعنی اگر فردوسی در آفرینش جهان مطابق اطلاعات آن روز از خلقت دفعی جهان و آفرینش یکباره کامل بشر سخن میگوید، در شاهنامه امین آغاز جنبش حذفی از مهبانک (بید بنگ) و زیست شناسی تکاملی انسان سخن میگوید. امین اضافه کرد: اساطیر ایرانی که در شاهنامه وجود ندارد مانند آرش کمانگیر یا گرشاسب درازگیسو در شاهنامه به نظم درآمده است وی تاکید کرد: در بخش تاریخی شاهنامه که از اسکندر مقدونی تا حمله اعراب، فردوسی برابر آگاهی های عصر خود به بیان وقایع پرداخته است، از مادها و هخامنشیان و کوروش و داریوش در شاهنامه فردوسی نامی به میان نیامده است و در حقیقت در شاهنامه امین از آغاز تمدن و تشکیل دولت های پیش آریایی مانند ایلام و بعد دولت های ماد و هخامنشی به تفصیل سخن رفته است. امین یادآور شد: در شاهنامه فردوسی گزارش چندانی از منابع دینی پیش از اسلام دیده نمیشود اما در شاهنامه امین کل گادهای زرتشت به سبک شاهنامه به نظم درآمده است و مهمتر آنکه به عنوان مطالعه‌ای تطبیقی مشابهات بین گادهای زرتشت با آیات قرآن و دعاهای مأثور از پیشوایان شیعه ارائه شده است تا موجب رفع بدبینی‌ها و تعصبات بین دینی شود. استاد امین ادامه داد: ایران پس از فردوسی هم تا امروز همچنان یک واقعیت فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی به عنوان یک دولت مستقل مستمر تداوم داشته است و درواقع شاهنامه امین تمام تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران پس از فردوسی تا امروز را تا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی به نظم درآورده است. امین افزود: شاهنامه امین تاریخ فلسفه، تاریخ علم، تاریخ هنر، تاریخ حقوق و تاریخ ادیان را در این کتاب ارائه داده است. مهمتر اینکه شاهنامه امین به عنوان یک دایره المعارف ایران شناسی، آنچه به عنوان ایران و ایرانیان حائز اهمیت است، به طور مستند و با ذکر منابع به نثر به صورت دانشنامه‌ای به خواننده ارائه میدهد و از این نظر کتابی بی‌سابقه و بی‌نظیر است که از عصر فردوسی تا کنون، نظیر آن تصنیف نشده است و این کتاب شامل ۷ جلد است که ۴ جلد آن بوسیله انتشارات دایره المعارف ایران شناسی به زیور طبع آراسته شده است و بقیه مجلدهای آن در آینده به چاپ خواهد رسید.