رفع خلاف از حریم شمالی تهران با جدیت در حال انجام است

جمعه 29 آوریل 2022 در 20:28


اراضی حریم شمالی تهران با هدف حفظ و صیانت از حقوق عمومی با گشت مستمر عوامل حریم بان پایش و رفع خلاف می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، فرداد عدالتخواه رییس اداره حریم شهرداری این منطقه ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و ساز و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر و همچنین قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر (حریم) را نیز بر عهده دارند که در همین راستا اقدامات پیگیرانه ای در منطقه یک در راستای جلوگیری از تعرض به حقوق عامه شهر در محدوده حریم انجام شده و به طور مستمر در حال اجرا است.

وی در تشریح این اقدامات گفت: رفع خلاف و جمع آوری حصار از باغ بزرگی در اراضی محله سوهانک، انتهای خیابان بیدستان که در جهت تثبیت تصرفات با سیم خاردار و حصار چوبی محصور شده بود و همچنین رفع خلاف از ساخت اتاقک به متراژ ۹ مترمربع در محدوده بین سوتر طلا و گردنه قوچک از اقدامات اجرایی اخیر این اداره با همکاری شهرداری ناحیه ده  بوده است.

وی با اشاره به صیانت از حریم رودخانه ها افزود: جلوگیری و رفع خلاف از احداث راه پله جهت دسترسی به رودخانه در خیابان سربند، جنب رستوران صفا به علت مخاطراتی که این اقدام در پی دارد و همچنین رفع خلاف از احداث اتاقک های آلونکی در خیابان شکیبایی محله گلابدره از دیگر اقدامات اخیر اداره حریم با همکاری شهرداری ناحیه ۳ منطقه یک بوده است.