در نشست هم‌اندیشی انجمن دوستی ایران و روسیه اعلام شد؛ نیاز به حرکت هوشمندانه تر و گسترده تر با روسیه داریم

یکشنبه 23 آگوست 2020 در 16:31


نشست تخصصی و هم‌اندیشی «انجمن دوستی ایران و روسیه» صبح امروزشنبه اول شهریورماه ۱۳۹۹ با حضورکارشناسان، اساتید، پژوهشگران و تجار ایران و روسیه و اصحاب رسانه درهتل اسپیناس تهران برگزارشد.

نشست تخصصی و هم‌اندیشی «انجمن دوستی ایران و روسیه» صبح امروزشنبه اول شهریورماه ۱۳۹۹ با حضور« امیر محمودزاده» مدیرعامل انجمن دوستی ایران و روسیه ، «زهرا عابدینی» معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، «محمود شوری» معاون موسسه ایراس ، «بهرام صلواتی» عضو هیات رییسه انجمن دوستی ایران و روسیه، کارشناسان، اساتید، پژوهشگران و تجار ایران و روسیه و اصحاب رسانه درهتل اسپیناس تهران برگزار ودراین نشست « امیر محمودزاده» مدیرعامل انجمن دوستی ایران و روسیه اظهارداشت : در انجمن‌های دوستی ظرفیت‌های خوبی برای فعالیت‌ها در بستر فرهنگ و دیپلماسی عمومی وجود دارند.

 

محمودزاده : نیاز به حرکت هوشمندانه تر و گسترده تر با روسیه داریم

وی تصریح کرد : در شرایط کرونایی که فعالیت‌های دیجیتالی به یک اصل تبدیل شده انجمن دوستی هم به این سمت رفته است و تلاش کردیم ظرفیت‌های دو کشور را در این زمینه بیشتر برای همکاری‌های آینده بشناسیم و معرفی کنیم.
محمودزاده خاطرنشان کرد: انجمن‌های دوستی قدرت خلق اندیشه و تفکر را برای توسعه دیپلماسی عمومی فراهم می‌کنند و ما هم با نگاه آینده پژوهانه تمایل داریم روابط‌مان را با روسیه گسترش دهیم. بر اساس اطلاعاتی که از روسیه و با تلاش دوستان داریم تلاش داریم در مسیر بهبود روابط فرهنگی تالیف یک کتاب روسیه شناسی یا اطلس روسیه را داشته باشیم.
مدیرعامل انجمن دوستی ایران و روسیه ابرازداشت : تولید یک فیلم سینمایی برای توسعه فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی نیز در دستور کار می‌تواند باشد و ضمن اینکه با توجه به شرایط کرونایی نشست‌ها و نمایشگاه‌ها و غیره را بر بستر دیجیتال قراردادیم و امیدواریم این کار را گسترش دهیم.
وی ادامه داد: ما به دیپلماسی خلاق و هوشمند با کشورها از جمله روسیه نیاز داریم و توسعه فرهنگ در این بستر بسیار کارگشاست. انجمن دوستی با همه دانشجویان و متفکران به دنبال ایجاد یک اتاق فکر است. شناسایی علایق دو کشور برای همکاری در زمینه های مختلف و توسعه پیوست فرهنگی و اقتصادی از جمله این موارد است.
محمود زاده عنوان داشت: روس ها کریدور اوراسیا را تعریف کردند و ایران یکی از اعضای آن بود. الان روس ها سه کریدور دیگر با عراق، افغانستان و هند را دارند برنامه ریزی می کنند و آینده روابط ایران و روسیه بیش از پیش می تواند در این چارچوب شکوفا شود.
وی اضافه کرد: تمرکز تجارت روسیه با کشورهای منطقه از جمله هند و ترکیه است و آینده پس از کرونا چین را در انزوا قرار می دهد و تعامل با کشورهایی مثل روسیه افزایش می یابد و نیاز است تا با روسیه هوشمندانه تر و گسترده تر پیش حرکت کنیم.

عابدینی : انجمن‌های دوستی باید مطالبات ما در عرصه سیاست خارجی را دنبال می‌کند
زهراعابدینی معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشورهم درنشست تخصصی و هم‌اندیشی «انجمن دوستی ایران و روسیه» اظهارداشت: دیپلماسی عمومی ابزار نرم دولت‌ها در عرصه بین‌المللی هستند. انجمن‌های دوستی باید تلاش کنند تعاملات فرهنگی، اجتماعی، هنری و علمی را توسعه دهند که از این منظر، انجمن دوستی نقش مهمی در دیپلماسی عمومی دارند و می‌توانند تریبون یک کشور در کشور هدف باشند.
معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشورتصریح کرد : انجمن‌های دوستی باید مطالبات ما در عرصه سیاست خارجی را دنبال می‌کند. ۴۲ انجمن دوستی در کشور تاسیس شده‌اند. انتظار ما از انجمن‌های دوستی بیشتر شده و می‌خواهیم فعال شده و در فعالیت خود اهتمام بورزند.
وی ادامه داد: ما برای هر کشور، فقط یک مجوز انجمن دوستی صادر می‌کنیم، توقع ما فعالیت آنهاست و اگر آنها فعال نباشند، ظرفیت یک کشور را سوزانده‌اند. انتظار ما آن است به تناسب حساسیت و جایگاه ایران در اوراسیا فعال باشند و مناسبات ما را در این باره پیگیری کنند.

شوری: مناسبات اقتصادی موجب تحول و توسعه روابط می‌شود
محمود شوری معاون موسسه ایراس هم درنشست تخصصی وهم‌اندیشی «انجمن دوستی ایران و روسیه» اظهارداشت: وجود این انجمن در روابط دو کشور خالی بود. روابط ایران و روسیه هرچند در سه دهه اخیر تاثیرگذار بوده اما در سطح مردمی نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم.
وی افزود : دو کشور ۵۰۰ سال ارتباط رسمی داشتند اما این ارتباط فقط سیاسی بوده و با وجود رابطه دیرینه دوکشور این رابطه در سطح مردمی گسترش نیافته ، نوع آداب رسوم زبان دین و مسایل فرهنگی موجب می‌شد مردم چندان ارتباط پیدا نکنند. هرچند جغرافیای روسیه هم در برقراری ارتباط موثر بوده است.
شوری تاکید کرد: هرچه روسیه به ایران نزدیکترشد، مسائلش هم بیشتر شد و نزدیک شدن مرزهای دو کشور خاطرات ناخوشایندی را به همراه داشته است و چهره اولیه، چهره خشن نظامی بوده که در اذهان تاریخی مردم حفظ شده و بین مردم از آن رویدادها به عنوان عامل منفی دو کشور یاد می‌شود.
وی ادامه داد: در دوران قاجار شناخت روسیه از طریق سفرنامه‌ها و خاطرات مقامات شروع شد. آنها اولین شناخت ما از روسیه در سطح مردمی است. تا آمدیم شناخت از روسیه پیدا کنیم، روسیه رنگ عوض کرد و با انقلاب اکتبر، روسیه جدیدی ایجاد شد و پیام جدیدی به دنیا و ایران داد.
معاون موسسه ایراس عنوان داشت : برخی شیفته و برخی دلنگران این چهره شدند و برای دوره‌ای نوع ارتباط با روسیه ترس پیوند خوردن با اندیشه‌های مارکسیستی از سوی مردم وجود داشت. با فروپاشی شوروی، چهره ابرقدرتی و خشن هم تغییر یافت و امکان نزدیکی بیشتر مردم با روسیه را فراهم کرد.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه در ۳۰ سال گذشته ارتباطات مردمی بیشتر شده ولی نمی‌توانیم از ارتباطات مردمی به عنوان یک محوروروابط دو کشورنام ببریم و ایران و روسیه از ارتباطات مردمی فاصله دارند و روابطی که پیشران آن روابط سیاسی باشد با تغییر دولت‌ها تغییر می‌یابد.
شوری خاطرنشان کرد: مناسبات اقتصادی موجب تحول و توسعه روابط می‌شود اما روابط مردمی موجب می‌شود روابط دو کشور دستخوش روابط دولت‌ها نباشد. نمونه این مسئله، در روابط ایران و ترکیه یا روابط ایران و امارات شاهدیم.

 

صلواتی : روسیه و چین دنبال سهم خواهی از بازار کار و نیروی کار ماهر هستند
بهرام صلواتی عضو هیات رییسه انجمن دوستی ایران و روسیه نیز درنشست تخصصی و هم‌اندیشی «انجمن دوستی ایران و روسیه» درخصوص چشم‌انداز تعاملات اقتصادی ایران و روسیه اظهارداشت: منطقه اوراسیا یک بازار ۱۸۲ میلیون نفری است که ۱۴ درصد خشکی جهان را شامل می‌شود و روسیه بزرگترین و مهمترین بازیگر این حوزه است. با منطقه اوراسیا رابطه مردمی و فرهنگی نداریم اما از نظر اقتصادی مهم است.
عضو هیات رییسه انجمن دوستی ایران و روسیه تصریح کرد: روسیه به دنبال جذب نیروی کار جوان، ماهر و حرفه‌ای است چراکه این کشور با کمبود نیروی انسانی روبروست و با این چشم‌انداز، باید دید چه تدبیری برای رابطه با روسیه اندیشیده می شود و متاسفانه تمرکز حضور ایرانی‌ها در سطوح مختلف دانشجو، مهاجران، سرمایه‌گذاری و غیره در منطقه اوراسیا نسبت به مراکز دیگر در آمریکا و اروپای غربی بسیار کم است.
وی ادامه داد: در برخی کشورها قدرت نرم ایران از طریق دانشجویان و نیروهای مردمی اعمال می شود. برای رسیدن به تبادل پایدار باید روابط مردمی با روسیه را به توازن برسانیم و باید فرصت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در بستر تعاملات مردمی را توسعه دهیم و از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده کنیم.
صلواتی تاکید کرد: روسیه می‌خواهد به عراق، افغانستان و هند دسترسی پیدا کند و از طرفی دنبال جذب نیروی کار و فکری و به ویژه نیروی کار ماهر است. الان روسیه و چین دنبال سهم خواهی از بازار کار و نیروی کار ماهر هستند و دارند سهم اروپای غربی و آمریکا را می گیرند و باید دید در این روند ایران چگونه می تواند سهمی از این درخواست را داشته باشد.
وی درپایان سخنان خود گفت : برای آینده پیش بینی میشود روسیه به نیروی کارنیاز داشته باشد . آلمان قبل از جهش اقتصادی وقتی درهای کشورش را به روی نیروکار خارجی باز کرد کاملا حساب شده و برنامه ریزی شده بود. از این رو ما هم باید هوشمندانه این وضعیت را در آینده نزدیک پیش بینی کنیم تا نیروی کار ماهر ایران هم بتوانند سهمی از این بازار در همسایگی اش داشته باشد.