تسهیلات بانک سینا برای حمایت از بخش کشاورزی

شنبه 4 نوامبر 2017 در 17:47


 

در راستای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، شیلات و منابع طبیعی، این بانک اقدام به انعقاد قرارداد همکاری با صندوق توسعه ملی نموده است و متقاضیان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی و عمومی) می توانند با مراجعه به شعب و مناطق بانک از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنند.
طبق این گزارش فعالیت های واجد اولویت و قابل قبول جهت اعطای تسهیلات عبارتند از: احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه ای، طرح ها و فعالیت های زیربخش شیلات، پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی و سرد آبی، خاویار، میگو و تجهیزات صیادی.
همچنین دیگر طرح ها شامل: افزایش بهره وری مصرف آب از طریق روش های نوین آبیاری و فناوری های روزآمد و نیز طرح های تامین، تصفیه و انتقال آب، خدمات مکانیزه کشاورزی و طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی اعلام شده است.
گفتنی است بانک سینا در حال حاضر نسبت به اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از طریق انعقاد همکاری با صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری اقدام می کند که سال گذشته رتبه شایسته بانک ها را در این زمینه به خود اختصاص داد.