تدبیر و توسعه باید الگوی سایر تشکل ها شود

شنبه 20 اکتبر 2018 در 11:23


معاون دبیر کل حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی تاکید کرد: این تشکل سیاسی هیچ وابستگی به دولت نداشته بلکه با تفکر اصلاح طلبی و با مشی تدبیر و بسوی نیل به توسعه پایدار و افزایش رفاه نسبی مردم گام خواهد برداشت و در واقع تدبیر و توسعه باید الگوی سایر تشکل ها شود.
سید موسی میر نژاد تولون، معاون دبیر کل حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی در کنگره این حزب که عصر امروز پنجشنبه در کانون توحید برگزار شد ضمن بیان این مطلب گفت: لاعقل کالتدبیر هیچ عقل و خردی بالاتر از تدبیر نیست، این حدیث نبوی سرلوحه برنامه های آتی حزب تدبیر و توسعه خواهد بود .
وی ادامه داد: حزب تدبیر و توسعه که با تغییر نام از کانون فارغ التحصیلان با قدمت بیش از دو دهه شکل گرفته بعلت پایگاه قوی اجتماعی و هم پیمان بودن با مردم و حاکمیت بعنوان پل ارتباطی دولت و ملت عمل خواهد کرد .
معاون دبیر کل حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی تاکید کرد: این تشکل سیاسی هیچ وابستگی به دولت نداشته بلکه با تفکر اصلاح طلبی و با مشی تدبیر و بسوی نیل به توسعه پایدار و افزایش رفاه نسبی مردم گام خواهد برداشت .
موسوی میر نژاد: این حزب صرفا در زمان انتخابات طلوع و غروب نخواهد داشت بلکه با ایجاد دفاتر مشاوره ای و معاضدتی در سطح کشور خواسته های ملت را از دولتمردان مطالبه خواهد کرد .
وی خاطرنشان کرد: با بررسی عملکردها در حوزه های مختلف راهکارههای خروج از رکود را اعلام و با برگزاری سلسله میزگرد و همایش های تخصصی در حوزه های محتلف نسبت به تبین جایگاه صنوف مختلف گام برخواهد داشت .
وی اظهار کرد: این حزب برای رسیدن به اهداف ترسیمی در مرامنامه و اساسنامه از هیچ کوششی دریغ نحواهد کرد . و اوج این حرکت انتخابات مجلس در سال ۹۸ خواهد بود .
وی یادآوری کرد: بعنوان نماینده ملت در انتخاب و معرفی افراد اصلح و دلسوز واقعی گام بر می داریم تا با کارکرد حزبی با انتخاب افراد دلسوز و مدیر و مدبر و درد آشنا مجلس آتی متفاوت از دوره های قبلی باشد .
میرنژاد در پایان گفت: حدیث نبوی چراغ ما در این راه سترگ خواهد بود . و از همه افراد اندیشمند و فرهیخته و دوست دار ایران و ایرانی دعوت به مشارکت و همکاری در برنامه های حزبی بر پایه منطق و تدبیر را خواهانیم .

**دبیر کمیته پژوهش های حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی: اصلاحات تنها راه برون رفت از مشکلات است
دبیر کمیته پژوهش های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی: اصلاحات تنها راه برون رفت از مشکلات است.
دبیر کمیته پژوهش های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی: متاسفانه نهاد حزب در کشور ما قدرت و پویایی لازم را بدست برنیاورده است و با وجود انتقادات معتقدیم که مسیر اصلاحات باید دنبال شود و این تنها راه برون رفت از مشکلات است.
سید علی اکبر پیروی حسینی دبیر کمیته پژوهش های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی در کنگره این حزب که عصر امروز پنجشنبه در کانون توحید برگزار شد ضمن بیان این مطلب گفت: طی پژوهشهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی؛ حزب ادامه حرکت سیاسی کانون فارغ التحصیلان آذربایجان غربی که در ۲۰سال پیش آغاز شده است و به تدریج با گسترده شدن این کانون در سراسر کشور و ایجاد شعبات استانی در حال حاضر در سطح ملی فعالیت می کند.
وی ادامه داد: عمده فعالیت حزب حمایت از جریان اصلاح طلبی در کشور است در عین حال اعتبار و اعتقادمان اینستکه که حزب بایستی در جهت پاسخگو کردن مسئولین اقدام نماید.
پیروی تاکید کرد: متاسفانه نهاد حزب در کشور ما قدرت و پویایی لازم را بدست برنیاورده است و فقط بعنوان بستری برای شروع کار سیاسی مسولین استفاده می شود و پس از گرفتن پست ها ومسولیت های مختلف حزب و کار کرد حزبی به فراموشی سپرده می شود و تعهداتی که در برابر مردم سپرده شده، بعضا نادیده گرفته می شود.
وی خاطرنشان کرد: بستر حزبی باید منسجم قوی ایجاد شود تا بتواند مسئولین را پاسخگو نماید و آنها را به وعده هایی که داده اند ملزم کند.
وی در خصوص رویکرد شخصی خود و حزب گفت: این حزب از آنجا که حامی دولت مستقر است انتقاداتی را به عملکرد اقتصادی دولت داردامادر عین حال همچنان معتقدیم که بایستی مسیر اصلاحات پیش برود تا انشاالله از همین مسیر کشور از مشکلات عبور نماید و همانطور که گفتم با وجود انتقادات معتقدیم که مسیر اصلاحات باید دنبال شود و این تنها راه برون رفت از مشکلات است.