بازدید سفیر لیتوانی در ترکیه از کتابخانه ملی و بخش اسناد

سه‌شنبه 27 نوامبر 2018 در 19:14


دکتر کریمی طبسی سفیر صلح جهانی و کنسول افتخاری جمهوری لیتوانی در جمهوری اسلامی ایران و آدریوس بروزگا سفیر لیتوانی در ترکیه از کتابخانه ملی و بخش اسناد  بازدید کردند.