امضای حکم ۴ ساله نوربخش توسط هیات امنای تامین اجتماعی

یکشنبه 14 اکتبر 2018 در 18:59


عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: حکم مدیرعاملی دکتر نوربخش توسط هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به امضا رسیده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

اکبر شوکت در گفتگو با خبرنگار افزود: پس اینکه مدت ۶ ماهه مدیرعاملی نوربخش در سازمان تامین اجتماعی اسفند ماه به اتمام رسید و اعضای هیات امنا نامه ای منوط به حکم مجدد ۴ ساله در سازمان تامین اجتماعی امضا کردند.

وی در پاسخ به این سوال که نامه هیات امنا نیاز به تایید و امضای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز دارد یاخیر گفت: براساس قانون امضای اعضای هیات امنا به تنهایی برای حکم انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کافی است و نیازی به امضای وزیر وجود ندارد.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در حال حاضر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است و مشکلی بابت فعالیت در این سازمان را ندارد.

به گفته وی، برخی ها قصد مشکل آفرینی دارند و نداشتن حکم انتصاب ۴ ساله نوربخش را مطرح می کنند در حالیکه مشکلی نیست و نوربخش حکم دارد.

کد خبر