ابلاغ محورهاي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در ايران‌خودرو

سه‌شنبه 15 اکتبر 2019 در 14:35


در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری درباره اهمیت ارتقای سلامت نظام اداری و ارزش‌های اخلاقی در آن، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو محورهای اساسی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در این خودروساز را در سه سرفصل پیشگیری، نظارت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری ابلاغ کرد.در این ابلاغیه که با هدف ارتقای رضایت‌مندی و اعتماد مردم و ایجاد شفافیت در اقدامات و تصمیمات و در نهایت حاکمیت قانون،‌ عدالت و سلامت در تعاملات، روابط و اقدامات صورت گرفته در سطح گروه صنعتی ایران‌خودرو جاری شده، فرشاد مقیمی تصریح کرده است: وجود سیستم توان‌مند، قانون‌مدار و عاری از فساد و تخلف، زمینه‌ساز توسعه صنعتی بوده و در نهایت عامل تعیین‌کننده‌ای برای تحقق اهداف و برنامه‌های گروه صنعتی ایران خودرو به شمار می‌رود.
برمبنای این گزارش، تشکیل کارگروه ارتقای سلامت اداری، شناسایی گلوگاه‌های آسیب‌پذیر، تدوین و اجرای راه‌حل اصلاحی برای آن، بازرسی‌های مستمر، تمهیدات لازم برای دریافت گزارشات و شکایات مردمی و رسیدگی به موقع به آن، بهره‌گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت از جمله مهم‌ترین بندهای عنوان شده در بخش پیشگیری و نظارت است.
همچنین تعیین سنجه و شاخص اندازه گیری سلامت و فساد، تحلیل یافته‌ها و تعریف برنامه اصلاحی و بهبود فرآیندها و تعیین میزان موفقیت گروه صنعتی در ارتقای سلامت اداری نسبت به سال قبل یا سال پایه از موارد مطرح شده در محور سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری است.
گفتنی است، در این ابلاغیه عنوان شده مدیریت بازرسی و نظارت با هماهنگی سایر حوزه های مرتبط گروه، وظیفه هماهنگی و حسن اجرای مفاد این مصوبه را برعهده خواهد داشت.