پويش دانش آموز توانمند از نيمه دوم ارديبهشت ماه اجرا مي شود

سه‌شنبه 21 آوریل 2020 در 17:23


پویش دانش آموز توانمند از نیمه دوم اردیبهشت ماه به صورت مجازی درمدارس منتخب شهر تهران اجرایی می شود

امیرمحمد کافی مدیر اجرایی این پویش در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اعلام زمان این طرح افزود؛افزایش مهارت های فردی همواره یکی از دغدغه های مهم در حوزه آموزش وپرورش بوده است

کافی اظهارداشت:در شرایط کنونی کشور وبا توجه به تعطیلی مدارس درپی شیوع بیماری کرونا نیاز روز افزون به ترویج مسائل بهداشتی،ایجاد سرگرمی های مناسب وآموزش مهارت های کاربردی احساس می شود

کافی تاکید کرد یکی از اهداف پویش دانش آموز توانمند استفاده بهینه وآموزش کاربردی درزمانی که دانش آموزان درخانه هستندارائه نماید

مدیراجرایی این پویش مدت زمان این طرح دریک بازه زمانی ۵ماهه و٢٠مهارت کاربردی به دانش آموزان ارئه میگردد

کافی بیان کرد گام اول این طرح در راستای کمک به فرهنگ سازی وتوانمندی درشرایط بحرانی بیماری گرونا انجام می گیرد وآموزش ها به نحوی طراحی شده است که دانش آموزان تمامی مقاطع می توانند مخاطب این طرح باشند

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینستاگرام    powerful_studentsمراجعه نمایند