هر فرد چقدر سود سهام عدالت دریافت می‌کند؟

پنج‌شنبه 27 فوریه 2020 در 13:22


سود سهام عدالت از شنبه این هفته به حساب سرپرستان خانوار‌ها در حال واریز است

سود سهام عدالت از شنبه این هفته به حساب سرپرستان خانوارها در حال واریز است و این روند همچنان ادامه دارد.