عبدالمجید شیخی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: برخی انتصاب ها برای تخریب اقتصاد ایران است

چهارشنبه 24 فوریه 2021 در 14:46


به کارگیری یک مدیر  بازنشسته برای مناطق آزاد که گلوگاه های اقتصادی کشور است به خیچ وجه به صلاح نیست قطعا چنین انتصاب هایی برای تخریب اقتصاد ایران است نه برای ترمیم و بهبود اقتصاد کشور.

عبدالمجید شیخی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گویی در خصوص حواشی ادامه فعالیت غیرقانونی دبیر مناطق آزاد گفت: انتصاب آقای ب به عنوان بازنشسته و مدیری که کارآمدی خاصی در دوران مدیریت خود نداشته جای تعجب دارد

وی افزود: به کارگیری یک مدیر  بازنشسته برای مناطق آزاد که گلوگاه های اقتصادی کشور است به خیچ وجه به صلاح نیست قطعا چنین انتصاب هایی برای تخریب اقتصاد ایران است نه برای ترمیم و بهبود اقتصاد کشور.

شیخی با تاکید بر استعفای آقای ب بیان داشت: دولت آقای ب را به عنوان یک مدیر بازنشسته مجددا روی کار آورده است یعنی برخلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان عمل کرده است

وی دراین باره توضیح داد: بازنشستگانی که پاداش‌های ارزشیابی بالایی گرفتند، حقوق های نجومی، پاداش های خدمت بالا و سیصد  ساعت اضافه کار حق ماموریت ها و …همه وهمه از جمله بی عدالتی هایی است

شیخی در انتهای بحث از مجلس مطالبه کرد: با اینکه مجلس یازدهم به دلیل خرابکاری مجلس قبلی مشغله های زیادی دارد اما برای استعفای زود هنگام دبیر مناطق آزاد باید وارد عمل شود چرا که مردم از مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی انتظار بهترین و درست ترین برخورد را دارند.