شعب کرمان در روز یکشنبه تعطیل شدند

شنبه 15 می 2021 در 17:47


 طبق اعلام کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کرمان شعب کرمان در روز یکشنبه تعطیل شدند.

 طبق اعلام شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان به علت وجود ریزگردها شعب کرمان و بلوار نصر کرمان در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تعطیل شدند .