بهره وری بیشتر انرژی با میزان مصرف اندک؛ خواستگاه جامعه شهری

یکشنبه 13 آگوست 2017 در 13:55


گرمایش ساختمان ها یکی از موفقیت آمیزترینِ کاربردهای ژئوترمال ها بوده و در سال ۲۰۱۷؛ بیش از بیست کشور جهان از این انرژی برای گرمایش استفاده می کنند.

به گزارش تهران نامه، زهرا مینایی عضو کمیسیون تخصصی سلامت و محیط زیست جمعیت جوانان مطالبه گر ضمن تشریح انرژی های نو در بهره برداری در صنایع مختلف گفت: در جامعه علمی باد به عنوان منبعِ انرژی رایگان با منشا خورشیدی بعد از خورشید، مهمترین منبع انرژی به حساب می آید و بر این اساس برای استفاده عملی و کاربردی از انرژی جنبشی باد؛ با استفاده از توربین های بادی؛ آن را به انرژی الکتریکی و مکانیکی تبدیل می کنند؛ که به طور متداول انرژی مکانیکی حاصله در موقعیت های مختلف شهری و روستایی استفاده شده و انرژی الکتریکی نیز برای مصارف برق منازل کاربرد دارد.

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس بر ضرورت استفاده از تکنولوژی های انرژی زمین گرمایی اشاره کرد و افزود: منبع انرژی زمین گرمایی حرارت زیاد کره زمین بوده که در بعضی نقاط به نزدیک سطح زمین می رسد و تولید برق از این انرژی یک کاربرد غیر مستقیم است.

وی تصریح کرد: گرمایش ساختمان ها یکی از موفقیت آمیزترینِ کاربردهای ژئوترمال ها بوده و در سال ۲۰۱۷؛ بیش از بیست کشور جهان از این انرژی برای گرمایش استفاده می کنند.

مینایی ضمن بررسی جایگزینی گرمایش شهری متعارف با انرژی زمین گرمایی توسط نرم افزار GIS در ایران خاطرنشان کرد: پیشرفت صنعت ساختمان مهندسان را به سمت ساخت سازه هایی با بالانس انرژی پیش برده به گونه ای که ساختمان هایی با انرژی صفر معرفی شده اند. اساس این ساختمان ها، استفاده از انرژی تجدید پذیر بوده و مهمترین استراتژی در طراحی آن عایق سازی و استفاده از وسایل با مصرف اندک انرژی بوده است.

وی در انتها گفت: بازدهی انرژی مسئله ای است که روی تمام پروژه ها تاثیرگذار است؛ چه در مکان هایی که انرژی های تجدیدپذیر برای سیستمهای الکتریکی در نظر گرفته شده و چه در مکان هایی که کاهش هزینه مطرح باشد؛ بر همین اساس روش های زیادی در ترکیب کردن طراحی با بهره وری انرژی ها وجود دارد و ترکیب باد و خورشید برای تامین برق خانه ها منجر به ساخت سیستم هایی به نام سیستم های هیبریدی شده است به گونه ای که در آمریکا بسیار کاربرد داشته و به علت پیشرفت در این زمینه مصرف انرژی در داخل ساختمان ها نسبت به گذشته بهره وری بیشتری دارد.