اولین همایش و نمایشگاه ملی دو روزه “استفاده از منابع دریایی در رژیم درمانی” برگزار می شود

دوشنبه 12 آگوست 2019 در 15:38


ایستگاه اخبار: اولین همایش و نمایشگاه ملی دو روزه با عنوان “استفاده از منابع دریایی در رژیم درمانی” و با شعار《توانمند سازی سبد خانوار با جایگزینی محصولات دریایی》در تاریخ ۳۱ مرداد لغایت ۳ شهریور سال جاری درمجموعه نمایشگاهی بوستان گفتگو تهران که برنامه مشترک بین سازمان فنی و حرفه ای و شیلات جهاد کشاورزی توسط این مجموعه است و دارای امتیاز بازآموزی برای مدعوین (کارشناسان ، کارشناسان ارشد و دکتری تغذیه) میباشد  برگزار می شود.

با توجه به برگزاری اولین همایش و نمایشگاه ملی دو روزه با عنوان “استفاده از منابع دریایی در رژیم درمانی” و با شعار《توانمند سازی سبد خانوار با جایگزینی محصولات دریایی》در تاریخ ۳۱ مرداد لغایت ۳ شهریور سال جاری درمجموعه نمایشگاهی بوستان گفتگو تهران که برنامه مشترک بین سازمان فنی و حرفه ای و شیلات جهاد کشاورزی توسط این مجموعه است و دارای امتیاز بازآموزی برای مدعوین (کارشناسان ، کارشناسان ارشد و دکتری تغذیه) میباشد و نظر به تایید این برنامه اجرایی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور ، سازمان جهاد کشاورزی ، انجمن علمی تغدیه ایران ، دفتر بهبود و کیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان ، سازمان شیلات جهاد کشاورزی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، کانون کشوری آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای و مشارکت های مردمی ، معاونت غذا و دارو دانشگاه پزشکی ایران واداره اماکن ناجا است .

مهندس اویسی ضمن اظهار امیدواری نسبت به انجام اینگونه همایش ها گفت : با قرار گرفتن در سال هایی که مزین به شعار هایی همچون “اقتصاد مقاومتی””تولید اشتغال” ویا “حمایت از کالای ایرانی” و یا “رونق تولید” گردیده است . احساس مسیٔولیت نزد دولتمردان در ایجاد اشتغال و عوامل مربوط به عناوین سال قدرت گرفته و شاهد تحولات اقتصادی گسترده ای نیز بوده ایم. اما بهموازات این تحولات اقتصادی متاسفانه شاهد شکل گیری اشتغال زایٔی های کاذب نیز بوده ایم .
با توجه به شعار سال جاری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید ملی و حمایت از تولید داخلی و نیزحضور کارخانه های تولیدی و شرکتهای وارداتی و صادر کننده صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی در این نمایشگاه و نیز جامعه هدف این برنامه که گروه تغذیه (کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ) می باشند و نظر هماهنگ سازی و ارتباط هر چی بیشتر فعالان در این حوزه و نیز نحوه عملکرد و دامنه فعالیت این گروه از پیراپزشکان به جهت عدم تجویز دارو و استفاده از منابع طبیعی ، گیاهان دارویی ، رژیم درمانی ، مکمل های غذایی و برنامه ورزشی برای مراجعین خوددر حوزه سلامت چه به جهت درمان و چه به جهت پیشگیری و سمت و سو دادن جامعه ای سلامت برای داشتن سب زندگی سالم می باشد .
همچنین مدیر و موسس مدیر و موسس اکسیرسلامت و برگزار کننده همایش در ادامه افزود : گروه تغذیه به جهت دامنه و نوع پروانه فعالیت خود در حوزه سلامت از رویکرد سلامت محور و تغییر سبک وسیاق زندگی هر فرد به درمان و یا پیشگیری میپردازد که خود نیازمند داشتن اطلاع از محصولات و کیفیت آنها و نیز خواص و طریقه استفاده آنها ست .
در حال حاضر با گسترش جغرافیایی و تراکم جمعیت و مشغله فراوان روزمره کمتر فعالی به تحقیق و تفحصبرای پیدا کردن محصول مناسب و فراخور حال خود بصورت جامع یافت میگردد . این در حالیست که اکسیر سلامت افتخار دارد با گرد همایی گروه تغذیه و فعالان حوزه سلامت مرتبط با آنها زمینه تعاملات و همکاری و شناسایی برند ومحصولات را فراهم ساخته ست .