انصراف نمایندگان نصر تهران از شورای مرکزی

دوشنبه 10 می 2021 در 12:46


نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در شورای مرکزی، طی بیانیه‌ای انصراف خود را از حضور در این شورا اعلام کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است:

متاسفانه عده‌ قلیلی در شورای مرکزی با تحت کنترل گرفتن کانال‌های اطلاع‌رسانی از قبل ایجاد و برنامه‌ریزی شده، به اشکال گوناگون در حال تفرقه‌افکنی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب مخرب، در راستای رسیدن به اهداف و منافع شخصی خود هستند.

عملکرد شورای مرکزی تحت سیطره مرامنامه‌ای موسوم به «اتحاد برای ایران دیجیتال (آباد)» قرار گرفته است که در بدعتی جدید و خطرناک تشکلاتی غیرقانونی ایجاد کرده است که نه تنها کنترل شورای مرکزی، بلکه کنترل هیات مدیره‌های استانی را نیز می‌خواهد در دست بگیرد.

همچنین متولیان این امر، با پیوست کردن ضمائمی تا کنون نانوشته به مرامنامه، سعی دارند تا دیگر اعضای شورا را تحت فشار قرار داده و استقلال آنها را به گروگان بگیرند.