آغاز همکاری پرقدرت پرشیا خودرو و تجارت‌نو

سه‌شنبه 28 ژانویه 2020 در 16:36


 ارائه خدمات بیمه‌ای ازسوی تجارت‌نو به هلدینگ فرزانگان با امضای تفاهم نامه، رسما کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی؛ مدیرعامل و هیئت همراه روز گذشته ۷ بهمن، در دیدار با مدیرعامل و معاونان این مجموعه که دارای چند شرکت بزرگ ازجمله پرشیا خودرو است درخصوص تعاملات هرچه بیشتر در حوزه بیمه و بانک تبادل نظر کردند.
گفتنی است؛ دراولین قدم همکاری این دو بنگاه بزرگ اقتـصادی که شریک تـجاری همدیـگر هستند، با استقرار باجـه‌ای در ساختـمان مرکـزی
پرشیا خودرو، کار صدور بیمه نامه آغاز شد.