آرشیو اخبار استانها

عبدالمجید شیخی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: برخی انتصابات برپایه عدم شایسته سالاری است

چهارشنبه 24 فوریه 2021 در 13:06

ایستگاه اخبار:عبدالمجید شیخی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت:متاسفانه شاهد هستیم اکثر انتصابات ها برپایه عدم شایسته سالاری است.

ادامه ...

تست۱۱۱۱۱۱۱

یکشنبه 22 اکتبر 2017 در 12:17

محافل رسانه ای و تبلیغاتی نزدیک به برخی اعضاء شورای شهر پنجم، به مرتضی الویری به خاطر استفاده از عنوان «رئیس موقت شورای پنجم»، حمله کردند. به گزارش «تهرات نامه»، یکی از رسانه ها با این تیتر: «ارتقاء ساختگی الویری؛ از “رییس سنی” به “رییس موقت”، بدون

ادامه ...