نشست چند رسانه ای

شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ در ۱۴:۵۰


نخستین نشست مشترک کمیسیون های تخصصی جمعیت جوانان مطالبه گر با موضوع آسیب شناسی برنامه توسعه شهری پایتخت، سه شنبه ۲۷ تیرماه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.چ