حمایت منتخبین مردم از ریاست شمس‌الدین

سه‌شنبه 7 آوریل 2020 در 19:59


شنیده های موثق حاکی از این است که جمع کثیری از منتخبین مجلس یازدهم. طی تماسها، جلسات و نشستهای همفکری ، با توجه به رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا و همچنین تحریم های ناجوانمردانه آمریکا و با عنایت به کارآمدی اندیشه های استراتژیک اقتصادی و راهکارهای تجربه شده از سوی دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد دولت های نهم و دهم از وی برای ریاست مجلس آینده جدا و صمیمانه دعوت کردند.
گفتنی است دکتر حسینی در حال تدوین منشور جامع و نظام برون رفت از وضعیت اقتصادی کشور است.