گزارش تصویری نشست خبری عرضه اولیه «تاصیکو»

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ۱۹:۲۲