تاسیس یک شرکت تعاونی جهت ارائه خدمات در زمینه های مورد نیاز مجموعه داری به مجموعه داران سراسر کشور

دوشنبه 22 می 2023 در 09:58


ششمین گردهمایی انجمن مجموعه داران ایران  باشرکت بیش از ۲۰۰ نفرازمجموعه داران سراسر کشور در ستادسمن های شورای شهر تهران عصرشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزارشد.

 

بیش از ۱۰۰ نفرازمجموعه داران کشور با امضا طومار، ضمن تقدیرازخدمات چندساله منوچهرلطفی در جهت شناسایی، ساماندهی، توانمندسازی مجموعه داران سراسر کشور و تلاش برای تشکیل انجمن مجموعه داران ایران وی رابه عنوان پدر مجموعه داری ایران معرفی وخواستار آن شدند که سند مذکور درکتابخانه ملی ایران رونمایی ونصب شود

لازم به یادآوری است:دراین گردهمایی که بااستقبال پرشورمجموعه داران برگزارشد،مهندس منوچهرلطفی رئیس انجمن مجموعه داران ایران ،دکتر سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران،پروفسور سیدحسن امین فیلسوف وحقوقدان،قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرتهران،مهندس عزتی رئیس انجمن هنرمندان خودآموخته وده ها مجموعه دارازجمله: مهندس مهدی غیاث،اساتید ناصرالدین حسن زاده،عبدالعلی پژویان، محمدرضا منزه،حافظ نظری ، محمد روشناس، خراسانی، خسرواحمدوند،آرمین شهریاری، کاظمی، منصوره حیدری منش و بهاره مجیدی(مادرفسا) به ایراد سخن پرداختند

لازم به ذکراست که ازطرف ایکوم ایران ازمجموعه داران پیشکسوت ازجمله:جعفر روح الهی، علیرضا عسکری،خسرو احمدوند،شاهین زنوزی، ناصرالدین حسن زاده ،حافظ نظری، بهرام مولایی، ناصر رجب زاده، رضاسماعی ومحمود زارعی تقدیربه عمل آمد

دراین گردهمایی مقررشد یک شرکت تعاونی جهت ارائه خدمات در زمینه های مورد نیاز مجموعه داری به مجموعه داران سراسر کشور تاسیس شود.
خاطرنشان می گردد مجری این گردهمایی سرکارخانم دکتربهارک توسلی مدیر کمیته کودک ونوجوان انجمن مجموعه داران ایران بود …….پایان خبر