یک دوره کلاس ایران شناسی در منطقه کی زون سیتی شهر مانیل برگزارشد

پنج‌شنبه 25 جولای 2019 در 11:11


انجمن آموزش وپرورش تطبیقی شعبه مانیل و بر اساس تقاضای مسئولین کلیسا و همچنین مدیر مدرسه خیریه ” بانوی ما لوهان” OUR LADY Of LUJAN خواهر کریستو پوبره CRISTO POBRE (خواهر روحانی از کشور آرژانتین و از سوی واتیکان به کشور فیلیپین برای اداره این مدرسه آمده است ) یک دوره کلاس ایران شناسی شامل کلاس فرهنگ وتاریخ و هنر ایران اسلامی _ و کارگاه و نمایشگاه خوشنویسی در۲۱تیرماه ۱۳۹۸برای دانش آموزان دوره دبیرستان این مدرسه در محل این مدرسه واقع در منطقه کی زون سیتی شهر مانیل برگزارنمود .

این مدرسه خیریه کوچک شبانه روزی ،درحاشیه مانیل ۶۰دانش آموز بی سرپرست درمقاطع مختلف دارد و۲۳نفر درمقطع دبیرستان دارد.وتوسط۵خواهرروحانی که دو تن از آن ها آرژانتینی هستند اداره میشود.

درابتدادکتر تندیس تقوی مسئول انجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران شعبه مانیل اشاره کردند به اینکه طبق آیات قرآن همه ادیان نور هستند وما مسلمانان همه ادیان ابراهیمی وپیامبران را باورداریم حتی کلمه مریم به معنای زن عابد است آل عمران ۴۲وحضرت عیسی ومادر گرامی شان شخصیت های الهی والهام بخش برای ما مسلمانان هستند .

سپس قدری به موقعیت جغرافیایی ایران درمنطقه خاورمیانه وآسیا وجمعیت وآب وهوا وفرهنگ رابرای دانش آموزان توضیح دادند.وبه نظام آموزشی درایران اشاره کردند که چندساله میباشد وهمینطور آزمون ورودی ونحوه ورود به دانشگاه را توضیح دادند
.
درادامه درخصوص امر مهم تحصیل تصریح کردند آموزش وپرورش مطمین ترین ابزارتغییر برون ودرون است که باید باهمه توان خود ازامکاناتی که مسئولین ومعلم هایتان دراختیارتان قراردادند بهره بگیرید ،شما جوانان اینده کشور خود هستید ولی باید به شبکه های اجتماعی واخبار جعلی اعتماد نکنید جستجو گر باشید وهمیشه به دنبال حقیقت .

داده های بیرونی رابا ذهن فعال وآگاه خودتان پردازش کنید وبه داده درست ونهایی برسید.

ورسالت واقعی خودرا دردنیا پیدا کنید

عشق ما را پی کاری به جهان آورده‌ست
ادب این است که مشغول تماشا نشویم

صائب تبریزی

 

وعلاوه براینکه خودتان درمسیر رشد هستید اجازه دهید اطرافیانتان هم به حقیقت وشایستگی وجود خودشان پی ببرند .ومن برای تک تک شماآرزو میکنم که به حقیقت خودتان دست پیدا کنید وفرد مفید وسازنده ای برای کشورتان فیلیپین باشید.
سپس بعد ازپذیرایی مختصر کارگاه خوشنویسی برگزار شد که دکتر تقوی با بیان شباهت ها و تفاوت های خوشنویسیایرانی و آسیای جنوب شرقی و همینطور کاربردهای خوشنویسی را برشمردند.

سپس در مورد حرف فارسی فرق آن با حروف عربی و ابزار خوشنویسی و مرکب توضیحات دادندو وسایل خوشنویسی در اختیارهمه قرار گرفت کارگاه خوشنویسی بسیار مورد استقبال و توجه قرار گرفت.

 

لازم به ذکر است این کارگاه از ۷صبح آغاز شده بودو تا ۲ بعد از ظهر ادامه داشت.