گزارش تصویری نشست خبری عرضه اولیه «تاصیکو»

دوشنبه 29 آوریل 2019 در 19:22