کوچه و خیابانهای تهران تبدیل به پارکینگ عمومی شده اند

سه‌شنبه 13 نوامبر 2018 در 23:08


نژاد بهرام با تاکید بر اینکه عملا کوچه و خیابان ما تبدیل به‌پارکینگ شده اند و به تبع آن، آسیبهای اجتماعی، درگیری و نزاع های خیابانی اعم از ضرب و شتم و حتی قتل، افزایش یافته است افزود: پیشنهاد ما ساخت پارکینگ در بافت فرسوده است؛ سازندگان آنجا را مناسب نمی دانند اما پیشنهادهای مختلفی مطرح می شود.

زهرا نژادبهرام درسلسله نشست های تخصصی ارزیابی و آسیب شناسی، که بمنظور چالش تامین پارکینگ در شهر تهران با تمرکز بر تامین پارکینگ در بافت فرسوده شهری، تشکیل شد گفت؛ برای ما مهم است ساکنان محله تصمیم بگیرند زندگی شان تغییر کند یا خیر.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران که ریاست پانل را بر عهده داشت، پیشنهاد ایجاد پارکینگ های محله ای را مطرح کرد و افزود:برای ساخت پارکینگ، وجوهاتی اخذ شده اما نه پارکینگ را ساختیم نه پایان کار را دادیم.

نژاد بهرام با تاکید بر اینکه عملا کوچه و خیابان ما تبدیل به‌پارکینگ شده اند و به تبع آن، آسیبهای اجتماعی، درگیری و نزاع های خیابانی اعم از ضرب و شتم و حتی قتل، افزایش یافته است افزود: پیشنهاد ما ساخت پارکینگ در بافت فرسوده است؛ سازندگان آنجا را مناسب نمی دانند اما پیشنهادهای مختلفی مطرح می شود.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: هم اکنون ۵۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به پارکینگ های محله ای اختصاص داده شده؛ در ساخت این پارکینگ ها، سازمان نوسازی، شورای شهر و بخش خصوصی دخیل اند که در همه زمینه ها باید هم شرایط و منافع استفاده کنندگان هم سرمایه گذاران در نظر گرفته شود.

رییس کمیته شهرسازی شورا افزود: ساکنین بافت فرسوده پارکینگ های هزینه بر را برنمی تابند. در این میان باید منافع سازنده و سودآوری او هم باید در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در ساخت پارکینگ ها باید یک مدل اقتصادی منطقی در نظر گرفته شود همچنین بخش خصوصی از ظرفیت ۶۰ دفتر خدمات نوسازی که در بافت فرسوره اند استفاده کند.

شایان ذکر است: سلسله نشست های تخصصی ارزیابی و آسیب شناسی با موضوع چالش تامین پارکینگ در شهر تهران با تمرکز بر تامین پارکینگ در بافت فرسوده شهری با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران(رئیس پانل؛ زهرا نژادبهرام) برگزار شد.