کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شد

دوشنبه 13 ژانویه 2020 در 22:29


کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز یکشنبه مورخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار شد.

 

در این کنفرانس که توسط انجمن آمایش سرزمین ایران برگزار شد مسئولین، اساتید دانشگاه و متخصصین این حوزه، مدیران شرکت‌های تجاری و بازرگانی و بسیاری از دانشجویان حضور داشتند.

دکتر امیر محمودزاده، رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران و دبیر کنفرانس گفت: مدیریت ریسک مقدم بر مدیریت بحران است و کشور باید به سمت مدیریت ریسک برود تا از بحران ها نجات پیدا کنیم، تا زمانی که مدیریت ریسک وجود نداشته باشد هر روز با بحران های جدیدی روبرو هستیم. در مدیریت ریسک به مدیران توانمند، صادق و حرفه ای نیاز هست که بتوانند با مردم گفتگو و مذاکره کنند.

دکتر محمودزاده افزود: در شرایط فعلی سطح مذاکره با مردم پائین آمده است، از ظرفیت ها، از دانشجویان و از افراد جامعه استفاده بکنیم که بتوانیم ثبات اجتماعی داشته باشیم و بتوانیم کارهای اقتصادی انجام دهیم.

در مورد بحث اوراسیا ما یک فرصت استثنایی و خوب را در جهت پیوستن به یک اتحادیه اقتصادی خواهیم داشت و امیدوارم با یک نگاه آینده پژوهانه و کارآفرینانه ، با شاخص های پیش نگر به این بازار ورود بکنیم. لازمه ورود به این بازار شناخت فرهنگ، زبان و تجارت روسیه است. آنقدر که روس‌ها ما را می‌شناسند ما از روس‌ها شناختی نداریم، نه در حوزه فرهنگ و نه در حوزه اقتصاد آنها خوب کار نکرده ایم. کار با روس‌ها پیچیدگی خاص خود را دارد.

اتفاقی که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار است بیفتد فقط مربوط به حمل بار و کالا نیست بلکه یک اتفاق بزرگ علمی و فناورانه نیز هست، یک کریدور تأمین نیروی انسانی، یک کریدور ایجاد اشتغال فرامرزی و تبادل نیروی انسانی نیز هست.

دکتر محمودزاده گفت: امید است که تجار بتوانند از فرصت مهیا شده استفاده کنند و مدیران زیرساخت‌های آن را فراهم کنند و افرادی که صاحب علم و اندیشه هستند بتوانند این مباحث را برای تجار بشکافند که هدف ما از ورود به اوراسیا چیست؟ و دنبال چه چیزی هستیم؟