کنسول جمهوری لیتوانی در جمهوری اسلامی ایران و سفیر صلح جهانی حمله تروریستی ایران را قویاً محکوم می‌کند

پنج‌شنبه 14 فوریه 2019 در 17:28


دکتر محسن کریمی طبسی کنسول جمهوری لیتوانی در جمهوری اسلامی ایران و سفیر صلح جهانی حمله متجاوزانه اشرار که در استان سیستان و بلوچستان ایران به اتومبیل حامل نیروهای سپاه پاسداران صورت گرفت را به شدت محکوم می‌کند.


تروریسم، از هر نوع، محکوم است و اقدام کنندگان به چنین جنایتهایی باید به سرعت قضاوت شده و مورد دادخواست قرار گیرند.
به خانواده‌های بازماندگان، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفته و برای آسیب دیدگان آرزوی سلامتی می‌کنیم.