کارآفرین بر مدار رشد

سه‌شنبه 28 ژوئن 2022 در 18:31


سود خالص بانک کارآفرین۱۱ درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ گزارش های منتشر شده بر روی کدال نشان می دهد که سود خالص بانک کارآفرین با رشد ۱۱ درصدی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۱۲ هزار و ۹۵۱ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال رسیده و بانک کارآفرین به ازای هر سهم ۳۲۸ ریال سود شناسایی کرده است.
بررسی آمار و ارقام منتشر شده بر روی کدال نشان می دهد که بیشترین افزایش درآمد بانک طی سال ۱۴۰۰ مربوط به درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری با ۸۱درصد رشد است که حدودا به ۶۵.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.در حالی که درآمدتسهیلات اعطایی و سپرده گذاری طی کل سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶.۳ هزار میلیارد ریال بود.
همین آمار تاکید می کند که به واسطه سیاست های بانک جهت افزایش درآمدهای غیر مشاع درآمد کارمزدی ۷۱ درصد رشد داشته است.در عین حال درآمد تسهیلات هم با رشد ۹۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به بیش از ۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده است و در آمد سپرده گذاری طی دوره مورد گزارش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱درصد رشد نشان می دهد.
با توجه به حجم مناسب اوراق مشارکت بانک در راستای کاهش ریسک نقدینگی،درآمد سرمایه گذاری از این محل نیز رشد ۷۶درصدی داشته است.

رشد نسبت کفایت سرمایه
از آنجایی که سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار کنند. اطلاعات وآمار منتشر شده از عملکرد ۱۴۰۰ بانک کارآفرین همچنین نشان می دهد در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ نسبت کفایت سرمایه با رشد همراه بوده و این شاخص از ۱۰.۸۳ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۰.۹۸ در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان های وارده ایجاد می کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است.

رشد تسهیلات دهی ۸۶ درصد شد
آمارهای منتشر شده بر روی کدال از عملکرد مالی بانک کارآفرین نشان می دهد که بانک کارآفرین در سال۱۴۰۰در بخش نسبت تسهیلات دهی از محل سپرده های جذب شده پیشرفت بسیار خوبی داشته است و سال ۱۴۰۰ را با رشد۸۶ درصدی به پایان رسانده است.

NPL در سال ۱۴۰۰ ، ۳.۹ درصد شد
بررسی گزارش های حسابرسی نشده بر روی کدال نشان می دهد که نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات پرداختی NPL که از مهم ترین شاخص های ارزیابی فعالیت بانک ها است و بهبود آن در بانک کارآفرین طی سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار بوده است کاهش چشمگیری داشته و در پایان سال ۱۴۰۰ به عدد۳.۹ درصد رسیده است. عمده دلایل این امر وصول برخی از پرونده های بزرگ غیر جاری و افزایش تسهیلات اعطایی است. این عدد در پایان سال ۱۳۹۹ به عدد ۴.۹ رسیده بود.
همین آمار تاکید می کند که رشد ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات غیر جاری حاکی از کاهش تسهیلات غیر جاری و به تبع آن کاهش ریسک این گونه تسهیلات است.

رشد ۸۲ درصد کارمزد
در همین حال تازه ترین گزارش عملکرد سال۱۴۰۰ بانک کارآفرین نشان می دهدکه خالص درآمد کارمزد بانک کارآفرین در سال گذشته با رشدی ۸۲ درصدی به رقم ۳ هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال رسیده و جمع درآمد عملیاتی بانک نیز با افزایش ۳۳ درصدی بالغ بر ۳۶ هزار و ۱۳۳ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال بوده است.
حساب سود و زیان بانک کارآفرین نیز نشان می‌دهد که هزینه‌های اداری و عمومی بانک در سال گذشته با رشدی ۶۲ درصدی نسبت به سال ۹۹ به رقم ۹ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال رسیده است. این گزارش می‌افزاید: بانک کارآفرین با سرمایه ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۰موفق شده تا سود انباشته خود را طی یک سال ۵۶۱ درصد افزایش دهد و به رقم ۱۳ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال برساند.