کارآفرین، گواهینامه ISO 10015:2019 گرفت

دوشنبه 30 آگوست 2021 در 20:51


بانک کارآفرین ​موفق به کسب گواهینامه ISO 10015-2019 شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین،  با پیاده سازی نظام جامع مدیریت شایستگی و توسعه افراد (فرایند آموزش ) منطبق بر آخرین استانداردها، بانک کارآفرین موفق شد گواهینامه را  اخذ کند.

این گواهینامه از سوی نماینده رسمی شرکت NIKE CERTکانادا در ایران که وظیفه ارزیابی ،ممیزی و پایش مستمر مراحل فرایند آموزش (مدیریت شایستگی و توسعه افراد) را بر عهده دارد، به بانک کارآفرین ارائه شد. این بانک موفق شد مراحل اخذ این استاندارد را در مرحله نخست ارزیابی وممیزی به دست آورد. در حال حاضر بانک کارآفرین، بانک ملی ، بانک ملت،بانک تجارت، بانک پارسیان موفق به دریافت این گواهینامه شده اند.

در مراسمی که با حضور دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک کارآفرین ، دکتر احمدبهاروندی معاون مدیرعامل در امور توسعه سرمایه انسانی ، مسلم بمان پور مدیر امور آموزش و ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین حضور داشتند، گزارشی از مراحل دریافت این گواهینامه ارائه و ابراز امیدواری شد که در آینده نزدیک بانک کارآفرین موفق به دریافت گواهینامه ۲۹۹۹۳-۲۰۱۷ خواهد شد.

در این مراسم دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک کارآفرین با تبریک دریافت این گواهینامه گفت: آموزش یکی از ارکان اصلی موفقیت در یک سازمان است و  اثرات آن به خوبی در روند موفقیت سازمان دیده می شود به همین جهت همواره بر لزوم توجه به موضوع آموزش تاکید داریم.

وی اجرای کارگاه های آموزشی را از دیگر  الزامات مهم مورد نظر در سیستم بانکی خواند و ادامه داد: با توجه به دستور العمل هاو ضوابطی که توسط بانک مرکزی ارائه می شود برگزاری کارگاه های آموزشی با رویکرد تحلیل این دستور العمل ها و ضوابط جدید کمک شایان ذکری را به اجرای بهتر این دستور العمل ها خواهد کرد.

فرزین همچنین با اشاره به اینکه باید از تجارب مدیران شعب موفق در بانک و حتی مدیران موفق سایر بانکها استفاده کرد افزود: باید با برگزاری کلاس های آموزشی از تجارب این مدیران موفق بیشترین استفاده را کرد.این امر می تواند حتی به مدیران بخش های دیگر همچون مدیران اعتبارات و  و مدیران ستادی هم تعمیم یابد.

در این مراسم از دست اندرکاران اخذ گواهینامه استاندارد ۱۰۰۱۵ تقدیر شد.