پیشتازان دختر بیشتر از پیشتازان پسر به اردو ها نیاز دارند

شنبه 25 آگوست 2018 در 17:32


معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کشور گفت: دانش آموزان دختر ما به مراتب بیشتر از پسران به اردوهای سازمان دانش آموزی نیاز دارند .

علیرضا کاظمی در افتتاحیه هشتمین دوره اردوی ملی پیشتازان دختر گفت: دانش آموزان در این اردو ها در کنار ارتقا توانمندی ها و مهارت های تشکیلاتی که در دل خود که قطعا صدها درس و رفتار را دارد ؛توانمندی هایی از جمله خودباوری، خلاقیت،اعتماد به نفس ،مهربانی، معنویت و رفتار های قانونمند را در این اردو ها یاد میگریم.
وی افزود: این اردوها بهترین بستر و بهترین مسیر برای آماده کردن دانش آموزان برای یک زندگی لذت بخش است .
کاظمی گفت : رفتار شما دانش آموزان از زمان ورود به این اردو نشان می دهد که شادی شما بیشتر شده است وشادی شما برای ما شعف بخش است ؛یقینا نشاط و شادابی یکی از دستاورد های مهم در این اردو ها است .
معاون پرورشی وفرهنگی کشور گفت: شما مدیران آینده ی جامعه ی ما هستید و مادران و رهبران خانواده ها خواهید بود که با یادگیری این مهارت ها میتوانید نسل پویا، خلاق و بهتری را تربیت کنید که قطعا برای این دستاورد باید برنامه هایی تدارک دیده شود .
علیرضا کاظمی گفت :باید در کارهای گروهی و همچنین فضای جامعه بیشتر حضور پیدا کنید و منشأ رفتار های ارزشمند و فضایل اخلاقی باشید زیرا جامعه به شهروندان خوب ،هوشمند و قانون مندی نیاز دارد ؛این اتفاق زمانی می افتد که این دست برنامه ها و اردو ها را افزایش دهیم.