پیام رییس کل بیمه مرکزی به مناسبت روز کارمند روز کارمند از خودمان حرف می زنیم

دوشنبه 26 آگوست 2019 در 14:48


 

آدمی پا به جهان می گذارد تا مسیری را بپیماید که انتهای آن نیکبختی و سعادت است.
نفس پاک بشر بی آلایش او را به سمت پاکی و پیروی از پاکان، راهبری می کند و یکی از مولفه های مهم در این مسیر طولانی، حرفه ای است که انتخاب می کند. خدمت در چارچوب اداری و فضای کارمندی یک فرصت طلایی برای تزکیه نفس و سلامت روح به شمار می رود.
کارمند هیچگاه منت پذیر نیست همانگونه که منتی بر سر کسی نمی گذارد چرا که به ذات این حقیقت بزرگ، دست یافته که راه رستگاری از مسیرخدمت بی منت می گذرد.
حال به این موضوع ساده کمی دقیق تر و عمیق تر بنگریم و به آنانی که سنگر صنعت بیمه را برای خدمت به خلق انتخاب کرده اند، فکر کنیم.
کارکنان شریف بیمه مرکزی و صنعت بیمه به خوبی گروه مخاطبان خود را می شناسند و بی تردید برای حفظ حقوق آنان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نخواهند کرد. مخاطبانی که گاه از مصیبت ها و تنگناهای ناشی از حوادث گوناگون به ستوه آمده و آلام خود را در برابر مردان و زنانی صبور می برند که مفهوم خدمت در صنعت بیمه را درک کرده اند.
خدمتگزاری در قامت محافظان آسایش و منادیان آرامش و سردمداران اطمینان، موهبت بزرگی است که خداوند به خادمان صنعت بیمه بخشیده است.
ضمن تبریک روز کارمند و پاسداشت این هدیه خداوند و تاکید بر حفظ متقابل کرامت بین مخاطبان و اهالی این صنعت، توفیق روزافزون شما همکاران گرامی را از خداوند منان آرزومندم.

غلامرضا سلیمانی