پلمب 215 پمب بنزین به دلیل کم فروشی در آبان / پیدا شدن کیک حاوی قرص در بوفه مدرسه

یکشنبه 22 دسامبر 2019 در 22:41


رئیس سازمان استاندارد گفت: ۵۱۰۰ مورد نازل بنزین در آبان مورد ارزیابی قرار دادیم که ۲۱۵ مورد کم فروشی داشتند و از ۱۹ آذر تا ۲۷ آذر هزار نمونه بازرسی انجام شده که ۳۸ مورد نازل بوده است و بیشتر شامل ترکیب هوا با بنزین بوده است و همه این پمپ بنزین ها پلمب شده اند.

رئیس سازمان استاندارد ایران صبح امروز در نشست خبری با رسانه رسانه درباره قرص های لای کیک ها که در چند هفته اخیر خبرساز شده، گفت: بعد از این موضوع ۲۳۶۰ نمونه برداری از بازارهای سراسر کشور انجام شود که تنها دو مورد پیدا شد در زنجان و گلستان که یکی از این موارد در بوفه مدرسه رخ داده بود که حاکی از این است که دشمنان کشور بچه ها را هدف قرار داده اند.

نیره پیروز بخت با بیان اینکه این موضوع با هدف تحت تاثیر قرار دادن صنعت غذا و صادرات این محصولات بوده است، افزود: در حال حاضر رایزنی ها برای خنثی کردن تاثیر این هجمه سازی بر روی صادرات محصولات ایرانی هستیم.

او درباره مشکلات ناشی از تغییر قیمت بنزین، اظهار کرد: تغییر قیمت بنزین باعث بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت و کمیت بنزین بروز می کند، از این رو ۵۱۰۰ مورد نازل بنزین در آبان مورد ارزیابی قرار دادیم که ۲۱۵ مورد کم فروشی داشتند و از ۱۹ آذر تا ۲۷ آذر هزار نمونه بازرسی انجام شده که ۳۸ مورد نازل بوده است و بیشتر شامل ترکیب هوا با بنزین بوده است و همه این پمپ بنزین ها پلمب شده اند.

پیروز بخت درباره کیفیت بنزین نیز تصریح کرد: در یک ماه گذشته نمونه برداری برای ارزیابی کیفیت انجام شده که هنوز نتیجه آن مشخص نشده است و به محض آماده شدن اطلاع رسانی می شود و البته در آزمایش های قبلی کیفیت مناسب بوده است.