پرداخت بیش از 27 هزار میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی توسط بانک ملی ایران

دوشنبه 25 آوریل 2022 در 11:22


بانک ملی ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود طی سال های گذشته، با توزیع عادلانه تسهیلات گام های مهمی به منظور توسعه طرح های خود اشتغالی فراگیر ملی و زمینه سازی برای توسعه مناطق کشور برداشته است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با توجه به آن که عملکرد قابل‌قبول طی دوره فعالیت در عاملیت اجرا و پرداخت تسهیلات طرح‌های ملی ازجمله خود اشتغالی و اشتغال فراگیر داشته، توانسته است اقداماتی مهم را در حوزه مسئولیت های اجتماعی به جامعه هدف سازمان‌های حمایتی از جمله بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید نیز به نحوی شایسته رقم بزند. از این رو طی سال گذشته، در مجموع تعداد ۴۴ هزار و ۵۸۲ فقره تسهیلات خود اشتغالی به ارزش ۲۷ هزار و ۹۰۹ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید پرداخت کرده است.

طی مدت یاد شده، ۴۱ هزار و ۳۸۹ فقره تسهیلات خود اشتغالی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۲ هزار و ۵۲۴ فقره تسهیلات خوداشتغالی به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و همچنین ۶۶۹ فقره تسهیلات خوداشتغالی به افراد تحت تکلف بنیاد شهید تخصیص یافته که ارزش ریالی این تسهیلات به ترتیب بالغ بر ۲۵ هزار و ۹۲۷ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال، ۱ هزار و ۳۴۸میلیارد و ۹۰ میلیون ریال و همچنین ۶۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است.