موافقتنامه فرهنگی بین ایران و روسیه

چهارشنبه 28 آوریل 2021 در 13:53


آقای سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ( ۱۳ آوریل ۲۰۲۱ م) در رأس هیأتی در تهران حضور یافت و با همتای خود محمدجواد ظریف و تنی چند از مقامات جمهوری اسلامی ایران نشست هایی داشتند؛ یکی از نتایج حاصل از سفر سرگئی لاوروف به ایران، امضای توافق نامه بین دولتی در مورد تأسیس و شرایط فعالیت مراکز فرهنگی در قلمرو فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران بود.
مقرر شده است که این توافقات بر اساس همان توافقنامه ای باشد که در سال ۱۳۴۵ خورشیدی فی ما بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده است؛ توافق نامه کنونی نیز با استناد به همان توافقنامه سابق به تصویب رسید.
متن توافقنامه سال ۱۳۴۵ به دو زبان فارسی و روسی به این شرح است:

موافقتنامه فرهنگی بین ایران و روسیه