همکاری بانک پارسیان برای تعیین تکلیف سپرده گذاران ثامن الحجج دستاوردهای خوبی داشته است

شنبه 27 ژانویه 2018 در 16:23


عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: بانک پارسیان در بازپرداخت سپرده های مردم و همچنین تعیین تکلیف کارمندان تعاونی منحله ثامن الحجج ورود خوب و نتایج موثری برای سپرده گذاران داشته است.


محسن بیگلری، با اشاره به همکاری بانک پارسیان با بانک مرکزی در روند تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، و دفاع از اعتبار شبکه بانکی کشور گفت: خوشبختانه بانک پارسیان در بازپرداخت سپرده های مردم و همچنین تعیین تکلیف کارمندان تعاونی منحله ثامن الحجج مشارکت خوبی داشته و در حوزه مسوولیت اجتماعی بانک ها و کمک به سپرده گذاران و کارمندان ثامن الحجج نقشی فراتر از یک بانک ایفا کرده است.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ورود بانک های مختلف در تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز می تواند روند رسیدگی به مشکلات مردم را تسریع کند، افزود: تسریع در بهبود وضعیت شبکه بانکی یکی از ضرورت هایی است که باید در تعامل قوا صورت بگیرد.
بیگلری با تاکید بر اینکه کارمندان موسسات غیرمجاز نیز بیشترین لطمه را پس از سپرده گذاران از وجود چنین مدیریت نامناسب در موسسات غیرمجاز دیده اند، تصریح کرد: با توجه به اینکه سن استخدامی کارمندان این نوع موسسات گذشته لازم است که دولت از آنها حمایت کند زیرا اگر دولت برای تعیین تکلیف آن ها ورود نکند موج بیکاری بیش از این خواهد شد و این پدیده ها کشور را تهدید می کند.
وی ادامه داد: رفع مشکل سپرده گذاران و کارمندان موسسات غیرمجاز برای جلوگیری از بحرانی شدن این وضعیت باید تسریع شود. خوشبختانه ورود بانک پارسیان به تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز اقدامی برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت سپرده گذاران و کارمندان این موسسه بوده است از این رو سایر بانک ها نیز در حد توان خود باید به این موضوع کمک کنند و بانک پارسیان الگویی برای حضور بانک ها در حوزه مسوولیت های اجتماعی است.