هفتم تیر شروع یک تاریخ / بهشتی مظلوم زیست

یکشنبه 24 ژوئن 2018 در 20:08


ایستگاه اخبار:سی و هفتمین سالگرد آیت الله دکتر بهشتی و هفتاد ودو تلاشگر در راه خدا در واقعه هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ را در جمع صمیمانه شما فرهیختگان گرامی بیادبود می نشینیم.مقدمتان گرامی.

 

سی و هفتمین سالگرد آیت الله دکتر بهشتی و هفتاد ودو تلاشگر در راه خدا در واقعه هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ را در جمع صمیمانه شما فرهیختگان گرامی بیادبود می نشینیم.مقدمتان گرامی.

خانواده شهید آیت الله بهشتی

سخنران : آیت الله بیات زنجانی

زمان:پنج شنبه،هفتم تیر ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۸ تا ۲۰

مکان:کانون توحید واقع در میدان توحید،خیابان پرچم