هجمه ساختگی و بی مورد برخی محافل خاص به الویری

یکشنبه 30 جولای 2017 در 09:39


محافل رسانه ای و تبلیغاتی نزدیک به برخی اعضاء شورای شهر پنجم، به مرتضی الویری به خاطر استفاده از عنوان «رئیس موقت شورای پنجم»، حمله کردند.

به گزارش «تهرات نامه»، یکی از رسانه ها با این تیتر: «ارتقاء ساختگی الویری؛ از “رییس سنی” به “رییس موقت”، بدون مصوبه یا انتخابات!/ انگیزه بروز رفتار غیرقانونی و تشکیل زودهنگام برخی محافل خاص، چیست؟»، الویری را مورد انتقاد قرار داد.

این در حالی است که مرتضی الویری، خود در اولین اعلام رسمی نتایج جلسه اول منتخبین شورای پنجم، از انتخاب هیات رئیسه موقت منتخبین شورای شهر تهران خبر داده بود و اعلام کرد:

«دراین جلسه و براساس بحث و بررسی انجام شده، مرتضی الویری به عنوان رئیس، احمد مسجد جامعی و شهربانو امانی به عنوان نواب رئیس و حجت نظری و بهاره آروین نیز به عنوان منشی های هیات رئیسه موقت منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند.»

حال معلوم نیست کاربرد سهوی یا اختصاری عبارت متضمن ریاست موقت الویری بر جمع منتخبین، که غالباّ نیز در محاورات و گفتگوهای غیررسمی، معمول است، چه مشکلی پیش آورده که برخی منتخبین اینچنین به یک عضو منتخب که از قضا، علاوه بر سابقه طولانی اجرایی و پاکدستی، آراسته به سجایای اخلاقی نیز هست و به دنبال تصدی هیچ سمتی در شورا نیست، تاخته اند و آن را دست منسکی برای تخریب او و در واقع دیگر اعضایی که همفکر و هم گروه وی محسوب می شوند، قرار داده اند؟؟!