نکته ای درباره نام گذاری معابر تهران

یکشنبه 23 جولای 2017 در 15:05


عبدالله لطفی

سیستم نام گذاری معابر تهران را باید کامل ترین و بهترین در میان شهرهای کشور دانست. در تهران تقریباً به تمام شاخص های یک نام خوب و مناسب، توجه شده است؛ از کاربرد نام اغلب شهرها و روستاهای کشور، تا دیگر کشورها و شهرهایشان، از شخصیت های تاریخی ملّی، مذهبی، علمی و فرهنگی تا نام پرافتخار شهدای دفاع مقدس و انقلاب، و از نام گل ها و گیاهان تا پرندگان، و صفات زیبای اخلاقی، مضامین ادبی و حتی اسامی جالب و فانتزی را در تهران می توان دید.

امّا نکته ای که باید در راستای تکمیل این نظم، جامعیت و زیبایی، به آن توجه شود، تعدّد برخی نام هاست. مانند نام استاد شهید “مطهری”، که علاوه بر خیابان مهم شهیدمطهری در مرکز شهر، بر خیابانی فرعی در خیابان دولت، خیابانی در نیاوران، و چند خیابان فرعی و کوچه در دیگر نقاط شهر، نهاده شده است. نام مرحوم “تختی” نیز همچین وضعیتی دارد.

این در حالی است وقتی شورای شهر می خواهد نام شخصیت یا موضوع و مناسبتی را بر معبری بگذارد، ناچار به تغییر نام یک معبر (خیابان سرو به آیت ا…هاشمی، میدان سرو به قیصر امین پور و…) یا تقسیم یک معبر به دو نام (مانند بزرگراه آفریقا به نلسون ماندلا و آفریقا) می شود. در حالی که می توان یکی از معابر متعدّد نامگذاری شده به نام واحد را جایگزین کرد.

  • عبداله لطفی