نهمین كنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی کنترل عفونت واستریلیزاسیون ، مواد و تجهیزات پزشکی می شود

یکشنبه 5 ژانویه 2020 در 15:05


نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی کنترل عفونت واستریلیزاسیون ، مواد و تجهیزات پزشکی در تاریخ ۲۴ الی ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ به همراه جشنواره تقدیر از خیرین سلامت و انتخاب آثار و تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت و کارگاههای تخصصی در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار می گردد و از اساتید، دانش پژوهان ، نیکوکاران و همکاران محترم برای حضور ارزشمندشان در این همایش علمی دعوت می کنیم.

با همه پیشرفت هایی که در علم پزشکی اتفاق افتاده بیماری های عفونی هنوز هم از جمله خطرناک ترین بیماری های تهدید کننده جان بشر به شمار می آیند، به گونه ای که کنترل عفونت های بیمارستانی هم اکنون به یکی از دغدغه های اصلی مراکز درمانی تبدیل شده است ودر این میان اهمیت استریل وسایل و تجهیزات پزشکی و استفاده صحیح از تجهیزات و مواد ضدعفونی و استریل کننده از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است همچنین نقش افزایش مشارکتهای مردمی در جهت ارتقاء تجهیزات پزشکی شوینده و استریل کننده بیمارستانها با توجه به اهمیت آنها در کاهش عفونتهای بیمارستانهای و مرگ و میرهای مرتبط بسیار شایان توجه می باشد.

شعارکنگره عزم ملی برای شکل گیری نظام یکپارچه رصد،پیشگیری وکنترل عفونت درراستای چشم انداز ۱۴۰۴ وهدف کنگره یکپارچه سازی و هماهنگی بین کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون به منظور کاهش عفونتهای بیمارستانی ( عفونتهای اکتسابی ناشی از خدمات درمانی ) می باشد.

این کنگره با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران ، انجمن کنترل عفونت ومجمع خیرین سلامت کشوروبا همکاری معاونتهای بهداشت ودرمان وتوسعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی-سازمان غذاودارو- سازمان نظام پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-مرکزتحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری-دفترمدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی- مرکزسلامت محیط وکار-مرکزمدیریت بیماریهای واگیر-دفترنظارت واعتبار بخشی اموردرمان-دفترتوسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی وزارت بهداشت–دانشگاه علوم پزشکی تهران-اداره کل استاندارداستان تهران-سازمان تامین اجتماعی-سازمان حفاظت محیط زیست-شهرداری تهران-پژوهشگاه استاندارد–سازمان جهانی استریل- سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران وآزمایشگاه مرجـع سلامت، همراه با اعطای امتیاز باز‎آموزی برای پزشکان ، پرستاران ، متخصصین و کارشناسان مرتبط و اعضای کمیته های کنتـرل عفونت برگزارمی شود.

در این کنگره به عنوان بزرگترین رویداد علمی سالیانه کنترل عفونت ، تازه ترین دستاوردها در زمینه های کنترل عفونت واستریلیزاسیون و مواد و تجهیزات پزشکی مرتبط ، مورد بحث و تحلیل صاحب نظران قرار خواهد گرفت. ثبت نام کلیه شرکت کنندگان ازطریق سایت اختصاصی کنگرهwww.sterileonline.ir انجام شده واطلاعات بیشتردرکانال کنگره به آدرس @infection_control دریافت است.