لیلا بلوکات در این برنامه نقاشی یکی از کودکان معلول خیریه “مهر لیلا” را برای فروش و استفاده از عواید آن جهت بازسازی مناطق سیل زده به سازمان داوطلبان هلال احمر تقدیم کرد. عادل مجللی نیز اولین پاروی قایقرانی که مدال قایقرانی جهانی را توسط آن کسب کرده بود برای فروش و بازسازی مناطق سیل زده به سازمان داوطلبان اهدا کرد.

همچنین در این برنامه هنرمندان و ورزشکاران لباس هلال احمر را برتن کرده و به عضویت داوطلبانه هلال احمر درآمدند. به رسم یادبود؛ نقاشی کودکان مناطق سیل زده در اردوگاه های هلال احمر نیز از سوی سازمان جوانان به ورزشکاران و هنرمندان حاضر در مراسم اهدا شد.