نشست تخصصی تدوین برنامه استراتژیک بانک دی تا افق 1400 برگزار شد

سه‌شنبه 24 جولای 2018 در 17:16


نشست تخصصی تدوین برنامه استراتژیک بانک دی با حضور محمدرضا قربانی، مدیرعامل و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی؛ این نشست با حضور کارشناسان نماینده واحدهای مختلف ستاد و شعب با هدف تدوین برنامه راهبردی ، استراتژی ها و راهکارهای بانک دی تا سال ۱۴۰۰ در قالب کارگاه برگزار شد.
محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی در این نشست تخصصی با بیان این که سیستم های سازمانی در راستای کسب موفقیت در میدان رقابت باید از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد گفت: این برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که ضمن شناسایی عوامل و تحولات محیطی، در یک افق زمانی بلندمدت، تاثیر آن بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آن مشخص شود.
مدیرعامل بانک دی با تاکید بر این که برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان، فرصت ها و تهدیدهای محیطی و قوت ها و ضعف های داخلی را شناسایی می کند خاطر نشان کرد:امروزه با برنامه ریزی مدون و جامع باید از بانکداری سنتی به سمت بانکداری نوین گذر کرد و این امر جز با اجرای صحیح برنامه ها در سایه برنامه ریزی استراتژیک مدون همراه با چابکی و نوآوری میسر نخواهد شد.
قربانی با استقبال از برگزاری نشست های تخصصی در سطح کارشناسی بر تداوم برگزاری این نشست ها تاکید کرد و افزود: در این نشست ها با بهره مندی از تجربیات و دانش کارشناسان نخبه و صاحب نظر بانکی و مشاوره علمی در حوزه صنعت بانکداری زمینه دستیابی به اهداف برنامه های استراتژیک بانکی فراهم می شود.
در این نشست، آذر محصصی، مدیرکل اداره طرح و توسعه بانک دی ضمن ارائه گزارشی در خصوص جلسات دفتر برنامه ریزی استراتژیک گفت: جلسات دفتر برنامه ریزی استراتژیک بانک دی با هدف بهره مندی از تجربیات و دانش کارشناسان حوزه های مختلف بانکی و مشاوران نخبه جهت ارائه راهکارهای موثر ، تدوین برنامه استراتژیک و خلق ارزش های پایدار برای مشتریان و ذینفعان بانک به صورت مستمر برگزار می شود.

مدیر کل اداره طرح و توسعه بانک دی با اشاره به این که اگر سازمان ها می خواهند همسو با تغییرات و دگرگونی های تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی فعالیت کنند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته باشند افزود: با تدوین برنامه استراتژیک بانک تا افق ۱۴۰۰ که حاصل نتایج کارشناسی است در آینده ای نه چندان دور خواهیم توانست بستر مناسبی را جهت دستیابی به اهداف فراهم نماییم.
گفتنی است در این نشست تخصصی دو روزه کارشناسان در قالب سه گروه ، متشکل از نمایندگان واحدهای مختلف ستاد و شعب به بررسی استراتژی ها و راهکارهای موثر برای تدوین نهایی برنامه استراتژیک بانک دی تا سال ۱۴۰۰می پردازند که نتایج این نشست در کمیته راهبری بانک طرح خواهد شد.