نام فرماندار تهران چیست؟

یکشنبه 13 آگوست 2017 در 10:27


اگر از خانواده، اطرافیان، دوستان و همکاران خود، نام فرماندار تهران را بپرسید، اکثریت قریب به اتفاق آنها پاسخ خواهند داد: نمی دانم. اگر همین سؤال را از شهروندانی که در طول هفته به طور اتفاقی می بینید یا از کسبه ای که با آنها سروکار دارید بپرسید باز هم جواب مشابه خواهید شنید. بسیاری از شاغلان سازمان اداری تهران و حتی خیلی از فعالان سیاسی و دانشجویان نیز نام نامیِ فرماندار تهران را نمی دانند!

به راستی چرا؟ چرا بسیاری شهروندان تهرانی نام نماینده عالی دولت و مدیر ارشد شهر خود را نمی دانند؟ آیا مشکل از آنهاست یا از جناب فرماندار؟ اصلاً شناخت فرماندار شهر لازم است؟ ضرورت و مزیتی دارد؟

در پاسخ این استفهامات باید گفت:
۱. دانستن اینکه فرماندار شهرستانمان چه کسی است، فی نفسه واجد اثر و ارزشی نیست؛ بلکه این امر، شاخصی است برای میزان حضور، ارتباطات و تعاملات اجتماعی نماینده عالی دولت و مدیر شهرستان، که این ارتباطات علاوه بر اینکه از تکالیف فرماندار به شمار می رود، در انجام وظایف وی، کمک کننده و توفیق آفرین نیز خواهد بود.

۲. تقصیر عدم آشنایی شهروندان با فرماندار محترم شهرستان، اگرچه متوجه خود آنها نیز هست، که چرا ارتباطی با حوزه مدیریت شهرستان خود ندارند، یا در امور مشارکتی ندارند، یا مطالبه گری نمی کنند، اما بیشتر، تقصیر جناب فرماندار است که باید حضور منظم و مداوم و ارتباطات گسترده اجتماعی داشته باشد، احزاب، تشکل های مدنی و سمن ها را به مشارکت و کمک فراخواند، هر روزه در یکی از مدارس و دانشگاهها حاضر شده به دیدار و گفتگو با دانش آموزان و دانشجویان بپردازد، در مساجد، محلات و تجمعات حاضر شود، سخنرانی کند، از ادارات سرکشی و از بازار بازدید داشته باشد و با اصناف و اقشار دیدارها و جلسات و…
و از همه مهم تر، ارتباط منظم و مستمری با رسانه ها داشته باشد.

ممکن است بگویند اگر فرماندار محترم بخواهد این امور را انجام دهد کی به امور اداری برسد؟!
باید عرض کنم که کارها و وظایف اصلی فرماندار یک شهرستان همین هاست که ذکر شد، مابقی، یا جلسات و دیدارهای اداری غالباً بی حاصل است که البته باید انجام شود اما فرع بر امور اصلی گفته شده باشد و یا بعضاً برنامه ریزی و امور اجرایی است که مدیران و کارشناسان ستادی و ادارات شهرستان انجام می دهند.

فرماندار، هیچ کاری مهم تر از تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی که مهم ترین کمک کننده و تسهیل گر در انجام وظایف سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی خود اوست، ندارد.
راستی شما نام فرماندار محترم تهران را می دانید؟؟!