موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با نرخ صادراتی برق رمزارزها

یکشنبه 21 جولای 2019 در 19:38


طرح ملی آموزش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان در زمینه مدیریت مصرف برق تدوین و امروز رونمایی شد.
طرح ملی آموزش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان، (طرح روشنا) با هدف آگاه سازی و بهره مندی از ظرفیت‌های بانوان در زمینه مدیریت مصرف برق تدوین و امروز رونمایی شد.
بانوان به عنوان رکن مهم خانواده و اجتماع می‌توانند نقطه آغاز الگویی فراگیر در مصرف برق در جامعه امروز باشند و نقش مادران در فرهنگ سازی و انتقال مفاهیم به اعضای خانواده و نیز حساس بودن آنان به مسائل زیست محیطی و توجه به حفظ منابع جهت نسل‌های آینده، تغییر نگرش آنان می‌تواند اثربخشی برنامه‌های آموزش مدیریت مصرف انرژی را افزایش دهد؛ لذا طرح ملی ” آموزش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان، (طرح روشنا) ” با هدف آگاه سازی و بهره مندی از ظرفیت‌های بانوان در زمینه مدیریت مصرف برق تدوین شده است و امروز رونمایی شد.
حائری معاون امور برق رو انرژی وزارت نیرو در جلسه هماهنگی رونمایی از طرح آموزش مدیریت مصرف، ویژه بانوان (طرح روشنا) گفت: اقدامات خوبی درباره مدیریت مصرف صورت گرفت و طرح آموزش مدیریت مصرف ویژه بانوان (روشنا) طرحی تکمیلی در جهت برنامه‌های اصلی وزارت نیرو است.
وی ادامه داد: سال برقی کشور در سه بازه خیلی گرم (۲۰ خردادتا پایان مرداد) بازه گرم (پایان مرداد تا مهرماه-اول فروردین تا ۲۰ مرداد) و بازه خنک (از پایان مهر تا اول فرودین) است که سرمایه گذاری صنعت برق برای بازه خیلی گرم است وسرانه مصرف بالا است؛ بطور مثال ۲۰ مرداد ۹۷ را با روز ۲۰ ابان ۹۷ مقایسه کردیم ۲۳ هزار مگا وات اختلاف مصرف داشت که اگر مصرف سرمایشی را به ۱۱ هزار مگاوات برسانیم ۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهیم داشت.
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو گفت: سال گذشته در بحث مدیریت مصرف با همکاری استانداران و دستگاه‌های دولتی، تغییر ساعات اداری را اعمال کردیم و باعث شد بیش از ۲ هزار مگا وات از سمت مصرف، صرفه جویی کنیم.
وی بیان کرد: امسال با اقدامات صورت گرفته در مدیریت مصرف، باعث شد اوج مصرف امسال نسبت به سال گذشته کمتر شود.
وی ادامه داد: بانوان می‌توانند به عنوان یک منبع برای ترویج مدیریت مصرف باشند، زیرا نقش مهمی برای جلوگیری از اتلاف و از بین رفتن سرمایه ملی دارند.